Jan Bartošek (KDU-ČSL), poslanec
V této věci jsem se sešel několikrát s hejtmanem Jiřím Zimolou a diskutovali jsme 
o společných možnostech. Navštívil jsem starosty dotčených obcí a konzultoval aktuální situaci. Dále jsem před několika dny podal ve věci dostavby D3 písemnou interpelaci na pana ministra Ťoka, nyní čekám na odpověď.

Jan Bauer (ODS), exposlanec
Problémem výstavby D3 ne᠆jsou peníze, ale nepřipravenost od výkupu pozemků po projektovou přípravu. Planě kecat na schůzi o nutnosti D3 mě nebavilo. S kolegou Dědičem jsme raději předložili zákon, který řešil tzv. odkladný účinek. Sněmovna náš návrh zamítla, později na ně stejně došlo, ale ztratili jsme 2 roky.

Zdeněk Bezecný (TOP 09), poslanec
Podpořil jsem legislativní změny, které vedly k urychlení stavby dálnice D3. Pokud se týká tempa výstavby, tak by dálnici pomohla větší akceschopnost ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Hlavní problém je ale na straně Středočeského kraje, ten je v přípravě desetiletí za Jihočeským krajem.

Vlasta Bohdalová (ČSSD), poslankyně
Osobně jsem se zúčastňovala jednání, která byla k D3 vedena v minulosti v poslanecké sněmovně a přispěla jsem svou podporou například při schvalování příslušné legislativy. Věcí proč stavba postupuje pomalu je více. Jednou nejsou peníze, jednou se dlouho řeší výběr dodavatele stavby…

Petr Braný(KSČM), zastupitel JČ kraje
Třikrát jsem interpeloval ministra dopravy. Také jsem před časem žádal, aby se nespoléhalo na projekt PPP a abychom neopomíjeli roli státu. V Budějovicích jsem jako předseda finančního výboru zastupitelstva přispěl k tomu, aby město začalo dávat náhradní pozemky vlastníkům nemovitostí v trase dálnice.

Vojtěch Filip (KSČM), poslanec
Trvale jsem jednal s ministrem dopravy i s vedením Ředitelství silnic a dálnic. Jako předseda kontrolního výboru sněmovny jsem požádal Nejvyšší kontrolní úřad o zprávu, proč byla D3 vyjmuta z priorit státní dopravní infrastruktury a jako výbor jsme poté zavázali ministra doprav, aby tam stavbu opět zařadil.

Tomáš Jirsa (ODS), senátor
Jsem členem Sdružení pro dostavbu dálnice D3, které vede kolega Pavel Eybert. Dříve jsem se s ministrem průmyslu Martinem Kubou účastnil česko-rakouských jednání o návaznosti naší D3 do Rakouska. Úsek současné silnice E55 mezi Budějovicemi a Dvořištěm totiž považuji za nejtragičtější.

Roman Kubíček (ANO), poslanec
Za mého přispění se podařilo zařadit dostavbu D3 do priorit vlády. Několikrát jsem se sešel s ministry dopravy. Byl přijat zákon řešící výkupy pozemků. Problémem je neexistence zákona o liniových stav᠆bách, zdlouhavé řízení při výkupu pozemků a odvolávání firem zpochybňující výsledky výběrových řízení.

Radka Maxová (ANO), poslankyně
O dostavbě minimálně jihočeské části dálnice jsem diskutovala s minulým ministrem Antonínem Prachařem. Spolupracuji s náměstkem budějovického primátora pro dopravu Františkem Konečným, jenž je odborníkem v této oblasti. Problém jsou neefektivní výběrová řízení, bohužel nezaručují, že vítěz je ten nejlepší.

Alena Nohavová (KSČM), poslankyně
Dvakrát jsem kvůli dálnici interpelovala bývalého pana ministra. Překážek rychlejšího postupu je podle mého soudu několik – výkupy pozemků, nedostatek financí, ale i velice pomalá výstavba – jezdím na Prahu každý týden už více jak rok a na stavbách nikoho nevidím – drahé stroje stojí a stojí i práce.

Karel Pražák (VV), poslanec
Podpořil jsem zákonnou úpravu, která umožnila zvýšit výkupní cenu potřebných pozemků. Dálnice jako stavba ale spadá do kompetence ministerstev dopravy a financ, ne do kompetence poslanecké sněmovny. Rychlejší výstavbu brzdí nízká kvalita projektu a spekulativní nákupy pozemků.

Jiří Svoboda (ANO), primátor Č. Budějovic
Za dva měsíce působení 
ve funkci primátora jsem uskutečnil společnou návštěvu ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pan ministr přitom projevil zájem každé čtvrtletí v rámci přípravy stavby D3 přijet do Českých Budějovic na jednání pracovní skupiny, aby byl informován .

Milan Štěch (ČSSD), předseda Senátu
Byl jsem jedním ze zakládajících členů Sdružení pro dostavbu dálnice D3. Budu ministra dopravy žádat, aby dohlédl na plynulou přípravu stavby dalších úseků dálnice. Pokud by se vyskytly nedostatky v organizaci procesů, které mají vést k dostavbě D3, využiji svého vlivu v ČSSD i při jednáních koaliční rady.

Jaromír Talíř (KDU-ČSL), exposlanec, nám. primátora
Už jako člen vlády, ač jsem měl na starosti resort kultury, jsem protestoval proti vyřazení D3 ze sítě dálnic. Jako poslanec jsem se angažoval při jednáních Sdružení pro dostavbu D3. Faktorů, proč stavba vázne, je více, především problémy při výkupu pozemků, ale i nejasná situace ve Středočeském kraji.

Juraj Thoma (OPB), exprimátor Č. Budějovic
V době, kdy jsem byl primátorem, iniciovalo město vznik memoranda o D3, které fixovalo trasu dálnice. Memorandum nikdy nezpochybnila jediná obec na trase budoucí dálnice, což je úspěch. Město jako příslušný stavební úřad také promptně řešilo všechny požadavky Ředitelství silnic a dálnic týkající se přípravy D3.

František Vácha (nezávislý), poslanec
Interpeluji ministry dopravy. Kvůli výjimkám pro sjezdy u Budějovic jsme jednali i s ministrem Chovancem. Usiluji také, aby obchvat Budějovic byl bezplatný. Problémem jsou časté změny na postu ministra dopravy. Bylo by třeba zlepšit i komunikaci mezi ministerstvem, Ředitelstvím silnic a dálnic, obcemi i občany.

Jiří Vlach (dříve ODS, US-DEU), exposlanec
Snažil jsem se tlačit, aby vláda opět zařadila D3 do priorit᠆ního seznamu, odkud ji vyškrt᠆la vláda V. Klause. Jako vicehejtman jsem zajišťoval přípravu územních plánů. Smutně sleduji, jak opakovaně někdo přijde se skvělým nápadem a zpochybní již schválenou trasu. Nová projednávání pak stavbu zdržují o další roky.

Jan Zahradník (ODS), exhejtman, poslanec
V době, kdy jsem byl hejtmanem, se začala připravovat nejpotřebnější část dálnice mezi Táborem a Veselím, která řidičům už slouží. Dosáhli jsme toho, že se začalo stavět za státní peníze. I nyní jako poslanec se o problematiku zajímám, tento týden jsem na téma dálnice jednal se starosty některých obcí.

Jiří Zimola (ČSSD), jihočeský hejtman
Snažím se rozhýbávat ty, kteří jsou za dostavbu dálnice zodpovědní. Jednal jsem s ministry dopravy, kteří se ve funkci vystřídali, s generálními řediteli ŘSD. Apeloval jsem na premiéra Sobotku, aby se zasadil o urychlené rozhodnutí vládní komise o dvou soutěžených úsecích D3 mezi Veselím a Budějovicemi.

Jaroslav Zvěřina (ODS), exposlanec
Nepamatuju si, že bych se nějak zvlášť zabýval problematikou dálnice. Poslanci nemají možnost tuto záležitost popostrčit výrazně dopředu. Pochopitelně jsme byli vždy pro dostavbu D3, podporovali tuto myšlenku. Problém byl ale v tom, že nebylo snadné přesvědčit vládu, často měly přednost jiné projekty.