Tak například za celých 12 měsíců, k 30. červnu,  si investor – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nepřevzal část trasy, kde se loni vlivem povodní sesunula ornice ze svahů na most přes  Koberný. Vrátili jsme se i za obyvateli 
z měst na trase D3, kteří nám loni řekli, co jim dálnice přinesla nebo naopak vzala.

Tak například i po roční zkušenosti vidí pozitivní vliv dálnice na dopravu v Plané ředitelka zdejší základní školy Hana Vellánová. „Dálnice mi vzala kus krásné přírody, ale přinesla výrazné zklidnění dopravy. Do Tábora jsem dříve jezdila i hodinu, teď je to plynulejší," staví do kontrastu. Podle ní se dálnicí rozhodně zvýšila i bezpečnost dětí po cestě  do školy.

Auta se ale na starou silnici opět vrací.  Zatímco v listopadu 2013 projelo Planou denně průměrně 905 nákladních aut, podle květnového měření už 1320 náklaďáků denně. Přičíst je to nutné uzavření Lužnické ulice v Táboře a vedení objížďky přes Planou.

S protichůdnými pocity se po roce dívá na otevření dálnice majitel pekárny v Plané nad Lužnicí Zdeněk Štěch. „Co se týče firmy, přineslo otevření spíše negativa. Když jeli lidi z Prahy do Budějovic, koupili si tu třeba koláče na  semináře. To se teď neděje," řekl Zdeněk Štěch.