Do té doby se organizátorům mají přihlásit všichni dobrovolníci, kteří mohou přispět radou, nebo ještě lépe pomocí, píše PNP. „Každý něco umí," zní motto skupiny.

Iniciátoři nechtějí, aby občané své poškozené věci jen přinesli, popili kávu, čekali, až někdo porouchané přístroje opraví, a zase si je odnesli. „Daleko spíš mají majitelé pod dohledem odborníků sami zkoušet najít závadu a odstranit ji," uvádí list.

Kavárna má svá pravidla – lidé mají k opravě nosit vždy jen jednu věc. Měli by si obstarat předem náhradní díly, kabely, software atd. Není třeba návštěvu ohlašovat.

Vlci na Šumavě mohou usmrtit dítě?

Hieronymus Spannocchi, mistr lovu okresu Rohrbach, předával v sobotu po 34 letech úřad nástupci Martinu Eisschielovi, a jako vždy si při svém účtování nebral servítky: „Politika si musí troufnout vystoupit proti přehnané ochraně přírody," řekl.

Kromě jiného se přimlouval za zařazení rysa do plánů odstřelu, píší OÖN. „Rys má samozřejmě právo na život. Ochráncům zvířat ale musí být jasné, že v kulturní krajině už nemůžeme znovu nastolit nějaký pra-stav," prohlásil. Také vlk má sice moci najít své místo v současné přírodě, ale není možné mu nechat neregulovaný prostor. „Vlk je lidem nebezpečné zvíře. Když pozná, že od člověka mu žádné nebezpečí nehrozí, stane se pro lidi nebezpečím on. Když se přiblíží obydlím, může sežrat dítě," uvedl Spannocchi.

Péče o zvěř je podle něho stále důležitější. „V zákoně o myslivosti je stanoveno, že jsme odpovědní za bohatou různost divoké zvěře. Soustřeďujeme se ale pořád příliš na vysokou, protože je pro nás nesporně hlavním volně žijícím druhem. Přesto se musíme starat i o zvěř nízkou, a k tomu patří i její ochrana před predároty. Ti jsou ale bohužel ze strany úřadů jednostranně chráněni," míní.

K plánům odstřelu v současné podobě řekl, že 922 rohrbašských myslivců, z toho jen 55 žen, jej plní téměř na sto procent – a to jen díky vysokému vědomí povinnosti členů svazu. „Časy, kdy lov byl jen zábavou, jsou pryč, plánovaný odstřel nás docela zatěžuje," prohlásil. Dovede si představit, že by úřady v budoucnu předepisovaly jen celkové počty srnců k odstřelu a myslivci by nemuseli zvlášť hlásit počet ulovených kozlů, koz a kůzlat.

Loni myslivci okresu Rohrbach složili 5193 kusů srnčí, z toho 1590 kozlů a 1696 koz. K tomu 304 kusů padlo pod koly aut. Myslivci dále ulovili 1152 zajíců, 880 lišek, 641 divokých kachen, 558 kun, 490 divokých holubů, 124 jelení, 123 divočáků, 117 jezevců, 77 bažantů atd.

Pendleři do Bavor

Počet pendlerů za prací do Bavorska loni opět stoupl. Sociálně pojištěno bylo v této zemi v polovině roku téměř 357 000 lidí, kteří tu pracují, ale bydlí v jiné zemi. Meziročně jich přibylo 22 800. Do Mnichova jezdilo z dalších zemí nebo ze sousedních okresů asi 368 000 lidí, do Norimberka 156 000, do Řezna 76 000.

Ze 5,3 milionu zaměstnanců dojíždělo do Bavorska 6,7 procenta přes hranice – nejvíc 96 100 z Bádenska-Württemberska, 41 400 ze Severního Porýní-Vestfálska a 40 500 z Hessenska. Naopak občanů bydlících v Bavorsku vyjíždělo do jiných spolkových zemí nebo do ciziny bylo 275 000, meziročně o 16 500 víc.

Odkud je kříž?

Není cínový kříž třeba z Česka?Zdroj: Deník/repro PNP

Poškozený kříž stříbrné barvy byl nalezen v neděli ráno v lese u Kernbergu poblíž Neureichenau nedaleko české hranice. Je z cínu, vysoký 37 centimetrů a stojí na deseticentimetrovém podstavci. Na jeho okrajích jsou dvě mariánské postavy. Policie předpokládá, že kříž pochází z nějaké kaple, a prosí svědky, kteří by o něm něco věděli, aby se přihlásili služebně ve Waldkirchenu, tel. 08581/986566-0.