"Dávno již nevystačíme s tvrzením, že likvidace tropických pralesů se nás netýká nebo že s ní nemůžeme nic dělat. Spotřebitelský tlak na výrobce potravin a dalších výrobků obsahujících palmový olej je konkrétní možností, jak mohou i Češi pomoci se záchranou pralesů v jihovýchodní Asii. Dělá mi radost, že řada firem již díky úsilí ochránců přírody a spotřebitelů nahradila palmový olej v potravinách jinými alternativami. Proto má smysl psát výrobcům a přesvědčovat i ty dosud váhající, aby palmový olej do svých výrobků přestali přidávat," říká Jiří Řehounek z Cally, který se podílí na mediálních aktivitách Koalice proti palmovému oleji.

Podle Jiřího Řehounka dostali k mezinárodnímu Dni bez palmového oleje spotřebitelé vyhýbající se palmovému oleji dva nečekané, ale o to povedenější dárky. Prvním je, že v Evropském parlamentu byl před pár dny odhlasován zákaz přidávání palmového oleje do pohonných hmot platný od roku 2021, takže na území EU už zbývá co do obsahu palmového oleje dořešit „jen“ potraviny, krmiva, drogerii a kosmetiku. "Druhým je pak zcela čerstvá novinka, stará jen několik hodin," říká Jiří Řehounek. Členové Koalice proti palmovému oleji vylepšili aplikaci pro mobilní telefony, která umožní přímo oslovit výrobce, který palmový tuk používá. Aplikace sama už ale funguje déle.

„Výrobci se snaží zákazníky alibisticky přesvědčit, že hlavní problém z hlediska spotřeby palmového oleje představují pohonné hmoty. Jenže v celé EU připadá na spotřebu paliv zhruba polovina a v ČR ještě daleko méně z celkového objemu spotřebovaného palmového oleje. Po nedávném odhlasování zákazu přidávání palmového oleje do pohonných hmot v EU od roku 2021 však i toto zdánlivé alibi přestává platit. Podíl na problému ponesou odteď hlavně potravináři, částečně i výrobci krmiv a drogerie,“ vysvětluje tisková mluvčí Koalice proti palmovému oleji Kateřina Holubová.

O to větší význam v zastavení jedné z celosvětově největších ekologických katastrof má tedy snaha o další snížení spotřeby palmového oleje v těchto komoditách. Jedna z nejvýraznějších osobností upozorňující na negativní dopady palmového oleje, uznávaný zoolog dr. Stanislav Lhota, k tomu dodává: „Množství palmového oleje v potravinách sleduji už řadu let a těší mě, kolik na tuzemském trhu přibylo produktů bez této kontroverzní suroviny. Spotřebitelský tlak či spíše bojkot zboží s obsahem palmového oleje působí mimořádně účinně. Nejpružněji zareagovaly menší české firmy. Problém ale zatím příliš neřeší nadnárodní korporace, které vlastní i řadu původně českých firem.“

Iniciátoři kampaně proti používání palmového oleje si slibují, že se pomocí aplikace ještě zvýší tlak na firmy, které palmový olej používají. "Připravuje se také spuštění této české aplikace i v celé řadě dalších zemí od Nizozemska po Austrálii. Jde totiž o daleko účinnější a rychlejší cestu, než je čekání na těžkopádná politická rozhodnutí shůry," říká Jiří Řehounek. V aplikaci se nejen oslovují firmy, ale také se výrobky vkládají do databáze.

„Mobilní aplikaci si za první měsíc od spuštění stáhlo více než 5 000 lidí, kteří do databáze vložili přes 13 400 produktů,“ vypočítává Kristýna Flutková, která patří mezi dobrovolníky kontrolující a stvrzující přidání nových výrobků do databáze. Národní koordinátorka Koalice proti palmovému oleji Martina Skohoutilová ji doplňuje: „Díky rozšíření aplikace o novou užitečnou funkci očekáváme, že počet uživatelů ještě více stoupne. Aplikace zatím umožňovala hlavně snazší orientaci při nákupu zboží, kdy odpadalo luštění složení psaného titěrným písmem. Nyní dostávají ještě důležitější rozměr okamžité reakce směrem k výrobcům, čímž se urychlí celkové změny. Čím dříve problém s palmovým olejem dotáhneme do vítězného konce, tím méně stromů i zvířat uhoří, tím méně půdy a vody bude nevratně zničeno a zamořeno jedy a tím méně dalších domorodých rybářů i rolníků přijde o svůj dosavadní způsob obživy!“

Vylepšenou mobilní aplikaci Palm Oil Scanner je možné zcela zdarma používat a stahovat.