„Dětský klub Vyšehrad funguje dlouhodobě v domě na Vyšehradě 182 a vede ho terénní pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Klára Holečková,“ dodává mluvčí města Petra Nestávalová. „Dětský klub má otevřeno pravidelně každou středu od 13 do 17 hodin. Terénní pracovnice se s dětmi věnuje výtvarným činnostem, přípravě do školy či doučování a různým dalším aktivitám.“

Děti se v klubu učí i to, jak udržovat pořádek, a to jak v domě Vyšehrad 182, kde děti převážně bydlí, tak v jeho okolí.

"Činnost dětského klubu přibližují mimo vystavených výtvarných výrobků také fotografie z nejrůznějších akcí, kterých se děti účastnily," dodává mluvčí.