Táborští ochotníci čekali na nové divadlo dlouho. Jednu dobu svá představení dokonce hráli v sýpce, jejíž přízemí sloužilo jako divadelní sál. Ochotnické hnutí bylo však natolik silné, že si stavbu nového divadla nakonec prosadilo. Začalo se v roce 1886 a rok poté byla stavba hotova. Dobový tisk tehdy psal, že „obecenstvo bylo mile překvapeno. Malé národní znělo z mnohých úst a my dokládáme, že městské divadlo táborské bylo nejúhlednějším stánkem Thaliiným na českém venkově“.

Dobový tisk nelhal: architekt totiž připravil projekt, který se nápadně podobal Národnímu divadlu. Dokonce i nad portálem nového divadla bylo napsáno Tábor sobě. Proto se také někdy říká, že táborské divadlo je kopií toho Národního.

Dne 4. prosince 1887 bylo městské divadlo v Táboře slavnostně otevřeno. Prvním představením divadla se stalo drama Jan Výrava z pera tehdejšího ředitele Národního divadla Františka A. Šubrta v podání táborských ochotníků. Divadlo tehdy zaplnilo kolem 350 diváků.

Dnes se návštěvníci mohou kromě původní neorenesanční divadelní budovy z roku 1887 kochat také nápaditou novodobou přestavbou sousedícího empírového domu. Divadlo tak díky tomu disponuje dvěma hledišti pro 350 a 650 diváků. Zcela raritní je nynější interiér s jevištěm, ke kterému jsou připojena dvě hlediště, přičemž jedno hlediště může tvořit zázemí pro hlediště druhé.

Vše je navzájem oddělitelné soustavou závěsů a opon. Tato unikátní úprava vnitřních prostor pochází z roku 1965. Loni se navíc dočkalo nové jevištní podlahy.

„Důvodem obměny byla již zastaralá prkna ze smrkového dřeva, která divadlu sloužila desítky let,“ uvedla mluvčí Veronika Buriánková. Při rekonstrukci tak divadlo získalo podlahu z 280 metrů čtverečních olšového dřeva v hodnotě přes milion korun.1 let od vzniku