„Na rozdíl od nich tuzemských hostů přijelo o tři procenta méně než ve stejném období minulého roku. U tuzemských hostů jsme navíc také zaznamenali zkracování průměrného počtu noclehů," uvedl ČSÚ.

Zkracování počtu noclehů se projevilo takto: z 2,8 nocí ve 2. čtvrtletí 2013 na 2,5 nocí ve 2. čtvrtletí 2014. Hosté z ciziny naopak nocují v kraji v průměru poněkud víc než loni.

Ve 2. čtvrtletí 2014 se celkový počet přenocování zahraničních hostů v Jihočeském kraji proti stejnému období minulého roku zvýšil o celou pětinu. Tuzemští klienti naopak v regionu strávili o 15 procent méně nocí. Protože mezi hosty Jihočeského kraje domácí klientela převažuje, promítl se jejich úbytek do snížení celkového počtu přenocování cca o 5 procent.

Hotelová zařízení Jihočeského kraje ubytovala v měsících dubnu až červnu celkem 264 tisíc hostů, kteří zde strávili 603 tisíc nocí. V průměru tak zde každý z nich přenocoval přibližně víc než dvakrát.

Dva z pěti hostů Jihočeského kraje pocházeli z cizích zemí. Podle skladby zahraničních návštěvníků nejpočetnější skupinu tvořili Němci. Na pomyslné druhé příčce byli hosté z Rakouska, na třetí z Číny před čtvrtými Jihokorejci (jejich návštěvnost v kraji se meziročně téměř zdvojnásobila).

Celkově návštěvníci z Asie tvořili ve sledovaném období 30 % ze všech zahraničních hostů kraje. Poněkud jiná byla struktura nerezidentů podle počtu přenocování. První dvě příčky byly shodné, třetí nejvyšší podíl patřil Rusům, čtvrté a páté místo Slovákům a Nizozemcům, kteří mají nejvyšší průměrný počet přenocování.

Návštěvníci z ciziny tvořili v Jihočeském kraji 40 procent hostů, což je čtvrtá nejvyšší hodnota. Nejvyšší podíl nerezidentských návštěvníků má hlavní město Praha (88 procent).