Národní památkový ústav v Českých Budějovicích program chystá ve svém sídle na Senovážné nám. čp. 6. od pondělí 11. do středy 13. listopadu 2013. Co se tu bude dít? Pracovníci Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou budou prezentovat relikviář sv. Maura prostřednictvím haptického (dotykového) modelu relikviáře v měřítku 1 :1.

Jako klenoty

Relikviář je výjimečnou románskou zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty, je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty, přestože je starší a umělecké práce jsou zde provedeny ve větším rozsahu.

Relikviář sv. Maura měl velice pohnutý osud. Jeho objevení v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. stol. v tehdejším Československu. Jeho záchrana se odehrála v letech 1991až 2002. Restaurování relikviáře 
sv. Maura nemá ve světě obdoby. Žádný ze zbývajících domečkových relikviářů nebyl nikdy restaurován v takovém rozsahu. Od roku 2002 mohou návštěvníci obdivovat relikviář na Státním hradu 
a zámku v Bečově nad Teplou na Karlovarsku.

Dotykový model vznikl 
v roce 2011 jako výsledek spolupráce Státního hradu a zámku Bečov, Věznice horní Slavkov a společnosti Přírodní školy. Pomůcka byla určená původně zrakově postiženým. Brzy se stala pomocníkem rovněž při práci s dětskými návštěvníky zámku.

Díky modelu děti přístupnou formou chápou výrazy: relikviář, relikvie, světec. Děti mají možnost se aktivně zapojit do prohlídky – objevovat simulovaný obsah skutečného relikviáře a za pomoci lektora a animovaného filmu správně umisťovat jednotlivé odnímatelné části výzdoby – sošky svatých a kruhové reliéfy. Díky komiksu, který 
si odnášejí domů, se také dozví vše o osudu památky.