„Sinice obecně trápí nás všechny, od rekreantů po rybáře. Jejich výskyt je zapříčiněn především nárůstem koncentrace fosforu v odpadních vodách, které z čističek odpadních vod odtékají ne zcela úplně vyčištěné do našich řek a nádrží,“ vysvětlil Karel Melena. Podle něj může bujení sinic každý částečně eliminovat snížením spotřeby pracích prášků a dalších čisticích prostředků. A bojovat se s nimi dá i jinou cestou.

„Snižujeme stavy planktonofágních druhů ryb v sinicemi zasažených vodách. Tyto, většinou plevelné druhy, požírají zooplankton, který podíl sinic ve vodě redukuje,“ objasnil Karel Melena. Zvýšeným vysazováním dravých druhů ryb, přirozených predátorů, jako je štika, candát a sumec, omezují výskyt již uvedených nežádoucích planktonofágních druhů ryb. „Dobrým příkladem takto řízeného stavu rybí populace za účelem snížení výskytu sinic je i táborský Jordán,“ uzavřel předseda táborského rybářského svazu.