„Rukoval“ ve fraku, cylindru a s bílými rukavicemi, přičemž hrál na lesní roh vánoční píseň „Zdvihněte bránu“. Byl potrestán za to, že ve Stuttgartu, kde dnes žije, muzicíroval na ulicích i na místech, na kterých mu to město nepovolilo. Občané si pak na jeho hudbu stěžovali. Pokutu 100 eur odmítl zaplatit, protože podle něho by se ty peníze měly užít lépe. On prý svými pouličními vystoupeními shromáždil na „kloboukovném“ za uplynulých čtrnáct let celkem 215 000 eur na humanitární projekty.

Má zato, že jeho odpor vůči státní moci přece jen něco přinesl, i když by takové dva dny za mřížemi už nikdy prožít nechtěl. „Bylo to neuvěřitelné, zacházeli se mnou jako s těžkým zločincem,“ vypráví v PNP. „Mysel jsem se svléct donaha. Všechno mi sebrali a pak mne strčili do cely ke dvěma jiným. Jeden měl průjem a seděl na toaletě v koutě, druhý měl tuberkulózu,“ líčil. Po protestech u sociálního pracovníka věznice ho přeložili na samotku. Po dvou nocích, během nichž nezamhouřil oko, byl „více než vděčný“ za to, když se ve čtvrtek v deset hodin zase ocitl na svobodě. Vyzvedl ho obhájce, bývalý zemský rada za CSU, který ho zastupoval zdarma, a ve své kanceláři mu připravil první „pořádnou snídani“. Ty vězeňské označil za „absolutní žr…lo“, které by se „normálně hodilo prasatům“. Dostal prý spálené nudle do zohýbeného plecháče, ve kterém se usadily zbytky předchozích jídel…

„Vězení na zkoušku“ ho prý ale neodradilo znovu muzicírovat, píše pasovský list. Chce dál vybírat peníze pro spolek Adheri, který podporuje nejchudší z chudých v Indii a Bangladéši. „A to je možné jen na místech, kudy projde hodně lidí, ve Stuttgartu tedy na Malém zámeckém náměstí,“ říká. Doufá prý, že tam i v dalších městech už budou uznalí a nezařadí ho na stupeň žebravých muzikantů. Sebral už 2000 podpůrných podpisů, včetně 110 od stuttgartských kolegů z renomovaných orchestrů.

„Čistí“ staré normy

Nová rakouská vládní koalice ÖVP-FPÖ v úterý jednala o zrušení 57 zastaralých výnosů a oběžníků v resortu školství. Má to být první krok „očisty“ byrokratických a nečasových předpisů. „Počítá se, že by mohla být pozastavena účinnost až 1200 norem,“ píší OÖN.

Uvádějí příklady, které ztěžují školní den učitelů. „Tak oběžník z roku 1993 je upozorňuje na to, že školní brašna nesmí vážit víc než 12,5 procenta tělesné váhy žáka. Vyučující plavání mají podle nařízení z roku 2003 probrat se žáky otázky tělesné hygieny a dodržování čistoty vody. V roce 2000 obešel školy oběžník s poučením, za jakých podmínek lze při tělocviku užívat trampolínu,“ píše list.

Ministr školství Heinz Fassmann řekl lineckému deníku, že mu jde o ulehčení života na školách. Mnohé předpisy podle něho jsou očividně „urážkou zdravého rozumu“.

Zpoplatní odpoledne ve školce

Na všechny hornorakouské obce odešel 16. ledna dopis, jímž je jim předepsáno vybírat od 1. února rodičovské příspěvky na odpolední opatrování dětí ve školkách, píší OÖN. Do konce ledna musejí stanovit tarify. Jak už i náš web informoval, podle počtu hodin a výši příjmů rodiny mají rodiče platit za každé dítě 21 až 110 eur měsíčně. V sociálních případech, které definuje obec z vlastní úvahy, může být od výběru tohoto školkovného upuštěno. Zemskému rozpočtu mají tyto příspěvky přinést ročně asi třináct milionů eur. V Linci starosta Klaus Luger (SPÖ) chce prosadit nižší tarify, maximálně do 54 eur, ale musí pro to ještě získat podporu městské rady. Zemská vláda už oznámila, že pokud se obec odchýlí od jejích norem, musí rozdíl vyrovnat z vlastních prostředků. Podle předsedkyně poslaneckého klubu lidovců Heleny Kirchmayrové přijaly odpolední zpoplatnění školek kromě Vídně už všechny rakouské země – v Solnohradsku riodiče platí až 440 eur měsíčně. Podle ní jde o důležitý příspěvek k dodržení zákonné „dluhové brzdy“ a „generačně spravedlivého rozpoču“.

Rozhodnutí dopadá na všechny děti starší 30 měsíců, které zůstanou ve školce po třinácté hodině.

Biřmovat až od 16 let?

Pasovský biskup Stefan Oster zvažuje poskytovat svátost biřmování až 16letým pokřtěným věřícím místo 11-12letým, jak to dělá většina farností diecéze.

Připomeňme si, o cojde. Podle českých pramenů je biřmování svátostí křesťanské dospělosti, která završuje křest svatý - proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Křesťana obdarovává sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a šířit ji.

Oster už předloni položil otázku, co udělat pro to, aby se biřmování opět blíže vázalo k víře a bylo osobním náboženským rozhodnutím, píše list. V návaznosti na to poprosil v prosinci o vyjádření názoru všechny přední duchovní diecéze. „Necháme dosavadní, u nás běžný, model společného biřmování žáků šestých tříd doběhnout v příštím, nejpozději v přespříštím roce, a poté uděláme minimálně čtyřletou přestávku. V mezidobí budeme mít víc možností rozvíjet svým způsobem jednotný model s cílem pozvat k biřmování mladistvé, kterým je alespoň šestnáct let,“ cituje biskupa PNP.

Premiéři jen na deset let?

Designovaný bavorský ministerský předseda Markus Söder (51, CSU) by chtěl maximální dobu výkonu funkce premiéra omezit na deset let, tedy na dvě volební období. Podobně jako v USA nebo ve Francii by měl mít podle něho i šéf bavorské vlády vědět, v jaké časové ose musí dokončit své dílo, řekl. Nastal prý čas na novou kapitolu demokracie v Německu, a Bavorsko by jí mohlo být „předjezdcem“. Sám tento úřad přebere v prvním čtvrtletí roku od šéfa CSU Horsta Seehofera a ujišťuje, že novinka se má týkat i jeho – je prý připraven se pro zemi roztrhat, ale jeho čas nemá být nekonečný..

Jak napsala PNP, bavorská opozice ho bere za slovo a chce přijmout příslušnou změnu ústavy už letos. K přijetí novely je třeba dvoutřetinové většiny v zemském sněmu a souhlasu obyvatel v referendu.

Svátek zobcové flétny

Susanna Borschová, flétnistka.Zdroj: Deník/repro

Zobcová flétna je nástroj, který dětem umožňuje vstup do světa hudby. S tímto široce rozšířeným názorem by chtěla Petra Christiane Wurzová konečně něco udělat, píší OÖN. Rodačku ze Schwertbergu představuje jako vedoucí odborné skupiny zobcových fléten zemského hudebního školství, ale také jako organizátorku prvního ročníku festivalu tohoto nástroje pod názvem „Recorder Variations“ o nadcházejícím víkendu v kulturním centru Bruckmühle v Pregartenu.

Co tyto „píšťalky“ umějí, přiblíží v Pregartenu tvůrčí dílny, mistrovské lekce, odborné přednášky pro muzikanty a učitele, ale hlavně dva koncerty. V pátečním od 19 hodin vystoupí sólová flétnistka Susanna Borschová (na snímku) z Amsterdamu, v sobotu rovněž od 19 hodin kvarteto „Flautando Köln“ s flétnovou cestou zeměmi a stoletími.