Martin Six (44) do své neobvyklé stavby investoval 700 000 eur. Od otevření 1. srpna jeho experiment přilákal už na 15 000 návštěvníků. Původně chtěl stavět z oceli, ale ale nezbytnou izolaci zvenčí a zevnitř by konstrukce neunesla, proto sáhl po masivním dřevu. Pro šestistupňový sklon budovy vlevo a sedmiprocentní napříč užil tesař Walter Brunthaler z Egglhamu pětkrát lepené dřevěné panely.

Češi trochu zklamali?

Hospodářská komora a podnikatelé Horních Rakous s organizátory přeshraniční výstavy Dávné stopy – nové cesty bilancovali ve středu večer ve freistadtském pivovaru půlroční nadnárodní akci, která se chýlí k závěru. Dosud ji ve čtyřech místech celkově navštívilo 280 000 lidí. Ve Freistadtu  oceňovali mimo expozice i renovaci zdejšího pivovartu a starého centra města. „Také zdejší občané si díky akci uvědomili, jak krásné naše město je," řekla na setkání ředitelka komory, poslankyně zemského sněmu  Gabriele Lackner-Straussová. „Pro nás všechny je výzvou nyní tuto úroveň držet."

Kudy kam? „Hodně město nadále očekává od hostů ze sousedních Čech, přestože jejich účast byla překvapivě nižší," píše deník OÖN („jen" deset procent). Podle šéfa komory Dietmara Wolfseggera zdejší obchod očekával víc. Na druhé straně ze zvýšeného obratu se těšilo 57 procent zdejších obchodů. Nevyšel předpoklad, že turisté stráví ve městě celý víkend; 80 procent návštěvníků totiž bylo z Horních Rakous, a tedy většinou jednodenních. Místo očekávaného zvýšení počtu přenocování o deset procent přibylo jen šest procent, na 16 711 od května do září.

Souvisí s tím také omezená ubytovací kapacita ve městě. Při velkých akcích jako setkání automobilových veteránů, sběratelů pivních tácků či lidové slavnosti kolem 15. srpna byla komplet vyprodána a autobusové zájezdy musely být odkláněny na Bad Leonfelden, Liebenau a Bad Zell.

Také branže gastronomie je prý trochu rozpačitá. „Kooperace s českými hospodskými  se nám nedařila," uvedl podnikatel v reklamě Christian Naderer, který má na starost projekt rozvoje kultury pohostinství. „Nicméně vyzbrojili jsme se v jazykových kursech  a dvojjazyčnými jídelními lístky, což jsou první kroky k tomu něco dělat společně." Podle lineckého listu vidí pozitiva také starosta Christian Jachs. „Přinejmenším teď máme v Českém Krumlově partnera. Musíme spolupracovat, abychom turistické proudy přivedli do Freistadtu."

Na otázku, jak na to, když během jednoho, dvou let se doprava městu velkým obloukem vyhne, nacházejí OÖN čtyři významné teze. Turistický profil Freistadtu by měl stát na pivu, nabídkách zážitků (už existující lanovka nad městem, segway, jichž letos využilo k projížďce městem na 5000 turistů, v budoucnu lezecká stěna na mostě S10) a na kultuře (pěvecký festival jako pevná součást oslav letnic). Těžištěm akcí roku 2014 bude také čtvrtstoletí od pádu železné opony.

Vzhledem k tomu, že zmizí pravděpodobně polovina dopravy, měla by být zatraktivněna cesta do města za  nákupy včetně odpovídajícího komfortu příjezdových tras k obchodním centrům. Za staronovou cílovou skupinu návštěvníků, dlouho zanedbávanou, jsou v projektech označováni studenti odborných škol. K návštěvě Starého města je má mj. přitáhnout kyvadlová autobusová doprava. A své si „přihřál" s úsměvem i pivovar, hostící výstavu i nyní zmiňovanou bilanční oslavu – protihlukové stěny kolem rychlostní silnice by prý měly zdobit nálepky Freistadtského piva místo obligatorních siluet ptáků. „Když se pivovaru podaří cestující zlákat  k odbočení do města, pak z toho budou profitovat všichni," říká ředitel pivovaru. Pivo by mohlo být přitažlivé i pro Čechy a Freistadtští si stýskají, že do ČR nejezdí žádný „shuttlebus". Existující spoj do Vyššího Brodu, který prý v ideálním případě jede dvě hodiny,  prý sotva někoho může uspokojit, píše deník.

Do nedělního závěru výstavy očekávají organizátoři 300 000 návštěvníků. „Naposledy chodí domácí, tak tomu bylo vždycky," ví své Reinhard Böttcher, který už připravoval třináct zemských výstav.  K „pouze" desetiprocentní návštěvě z Čech míní, že je to zřejmě v tom, že Češi se zkrátka nezajímají o kulturu tolik jako Rakušané – nepředstavuje pro ně tak vysokou hodnotu.

Na otázku, zda snad také proto budí Český Krumlov dojem, jako by tu výstava byla vedlejší věcí, přitakává. „Pro město s půldruhým milionem turistů za rok skutečně nemá žádný velký význam. Střízlivě řečeno je tam zcela jedno, jestli přijede ještě o pár turistů víc nebo ne. Odpovědní představitelé ale měli velký zájem o takovou zkušenost, to jsme jednoznačně zaznamenali při mnoha rozhovorech. Tato spolupráce je velkou výzvou a prvním krokem. Příští společné turistické projekty už budou snadnější…"

Méně lůžek neuškodilo

V rámci reformy zdravotnictví bylo v Horních Rakousích do konce minulého roku zrušeno 386 nemocničních lůžek (plán ukládá do konce roku 2020 snížit jejich počet o 778). Přitom průměrná vytíženost těch zbývajících poklesla z 83 na 80,9 procenta, píše deník OÖN. 79 procent pacientů bylo se svým pobytem v nemocnicích velmi spokojeno nebo spokojeno. Vzrostl počet ošetření ambulantních – z těch, které vůbec bylo co do diagnóz možné provést, bylo realizováno 36 procent. V roce 2009 to bylo jen 24 procent.

Do nemocnice muselo během roku 264 z tisíce obyvatel této spolkové země. Doba jejich průměrného pobytu se zkrátila o devět procent. Reforma přinesla zatím úsporu 364 milionů eur, tedy lehce nad plánem ušetřit do roku 2020 celkem 2,4 miliardy.

Dozor s „razítkem"

Od pátku platí nový hornorakouský zákon o ochraně mládeže. Novinkou je v něm například, že od 16 let se mladí mohou v noci pohybovat sami, mladší ale pouze pod dozorem plnoleté osoby. Dosud stačilo, aby ta při kontrole prohlásila, že na mladistvého dohlíží. „Nyní ale musí takový člověk předložit písemné potvrzení rodičů nezletilého, že jsou s tím srozuměni," říká v OÖN Harald Scheiblhofer z úřadu zemského rady Josefa Ackerla. Nebude-li je mít, může počínat s napomenutím, při opakování s pokutou kolem 30 eur. Příslušný formulář si lze stáhnout z www.jugendschutz-ooe.at.

Smyslem zákona prý je posílit v rodičích a v lidech, jimž svěřují své děti, vědomí odpovědnosti.

Nový zákon také počítá s testovacími nákupy „nastrčenými" mladistvými, s tzv. „mystery shoppingem", ke kontrole, zda obchod a gastronomie dodržují zákaz prodeje tvrdého alkoholu a tabáku nezletilým. Tyto nákupy svěřila zemská vláda institutu drogové prevence  Pro Mente.

Podle zákona mohou dále děti do 14 let být samy venku do 22 hodin, od 14 do 16 let pak do půlnoci.

V Rakousku platí k ochraně mládeže devět rozdílných norem – celorepublikový zákon není. Jeho poslední návrh předpokládal možnost volného vycházení 14-16letých až do jedné hodiny v noci, ale to bylo pro Štýrsko příliš a také Horní Rakousy měly výhrady.

Jak pohřbívají bezdomovce

Dříve „mizeli" chudí po smrti v hrobech bezejmenných. Dnes je i těm nejchudším ve společnosti zaručen důstojný odchod, míní deník OÖN. Destička se jménem a urna jsou prý minimálním standardem.

Loni bylo na náklady města Lince zpopelněno nebo pohřbeno do země 111 občanů. I v jiných letech je to 80 až 120 lidí. „Jsou to jednoduché, přiměřené a pietní pohřeby," ujišťuje v listě Brigitta Schmidsbergerová z úřadu pro mládež a rodinu. Město na tyto účely vydalo 260 000 eur. Převážnou většinu těchto pohřbů dostala na starost společnost městských služeb – prakticky vždy, když se nedají najít žádní pozůstalí nebožtíků. Konkurenci se to nelíbí, ale Schmidsbergerová poukazuje na to, že společnost patří městu a je levnější než jiné pohřební služby.

V případech, kdy se pozůstalí najdou, ale nemají dost peněz, mohou pohřební službu navrhnout, a městský úřad to akceptuje. Velmi vzácně se stane, že město vypraví sociální pohřeb i v případě, že po zemřelém zůstávají rodinní příslušníci. Stává se to prý tak dvanáctkrát do roka.

Sázka na harmoniku

Vystoupí v show Vsaď, že…Benno Mitterlehner z Pergu spojil život s knoflíkovou harmonikou. S bratrem Borisem koncertují jako „Die Stoabrecher", ve své hudební škole učí hře na tento nástroj, loni přivedl celostátní soutěž ve hře na něj do svého města, ale největší vystoupení absolvuje v sobotu 9. listopadu – jako kandidát populární televizní show Vsaď, že…  v německém Halle an der Saale.

„Jak jeho sázka bude vypadat, nesmí prozradit," poznamenává deník OÖN. Jedenáctiletá Mitterlehnerova dcera Hanna a devítiletý Christoph Oberfichtner z Enterwitzdorfu prý ale při ní budou muset pořádně „špicovat uši". Kmotrem jeho sázky – a prý spoluaktérem - bude folkrocker Andreas Gabalier. Hostem pořadu bude také Sting.  Vsaď, že… budou vysílat stanice ZDF a ORF 2 od 20.15 hodiny.

Kastrujte všechny kočičky!

Od začátku roku je Claudia Schmied-Wagnerová novou ombudsmankou ochrany zvířat v Horních Rakousích. Kromě neustávajících problémů s týráním zvířat a umisťováním „odhozených" psů se nyní pustila do boje proti povinné kastraci koček, jak ji nařizuje zemský zákon na ochranu zvířat. „Ta totiž platí nejen pro kočky potulné a domácí, které mají volný východ na veřejné plochy, ale ne pro kočky na venkovských usedlostech," píše deník Volksblatt. Rozšíření této povinnosti i na venkov by prý zvířatům ušetřilo mnoho utrpení.

Pro vedoucího oddělení zemské Agrární komory Franze Vogelmayera je ale výjimka pro venkovské kočky správná. „Proč by měl mít sedlák, který kočku nedrží, povinnost starat se o takovou kastraci?" říká.

Vylepšení pro azylanty

V bavorské utečenecké politice prý dodchází k obratu. „Nová ministryně sociálních věcí Emilia Müllerová chce s běženci zacházet lépe než dosud," píše deník PNP. „Po dlouholeté diskusi s humanitárními svazy a opozicí  se odklání od základního kamene azylové politiky CSU – běženci už nemají dostávat balíčky jídla, ale mají mít možnost si potraviny sami koupit."

Dalším opatřením pro zlepšení situace rostoucího počtu utečenců v zemi má být zřízení třetího přijímacího centra vedle Zirndorfu a Mnichova. Kromě toho ministryně vyzvala k umožnění rychlejšího vstupu migrantů na trh práce.

Návrhy ministryně podpořili Zelení, nadále však požadují ještě zrušení tzv. rezidenční povinnosti, podle níž se žadatelé o azyl musí zdržovat v rámci okresu, v němž jsou ubytováni. Běženec umístěný v Pasově, který chce například vlakem do Mnichova, potřebuje k cestě povolení. V mnoha jiných spolkových zemích tato povinnost není.

Mýto přece bude?

Plány šéfa CSU Horsta Seehofera na zavedení mýta pro osobní automobily cizinců dostaly podporu z Bruselu, píše deník PNP. Podle stanoviska Evropské komise by zřízení mýta pro všechny a zároveň vyrovnání této dávky domácím řidičům, jak CSÚ navrhuje, by prý bylo právně možné.

„V zásadě nepředstavuje snížení daně z motorových vozidel pro místní uživatele při současném zavedení uživatelských (tedy mýtních – pozn. red.) poplatků žádnou diskriminaci z důvodu státní příslušnosti," uvedl evropský komisař pro dopravu Siim Kallas na dotaz evropských Zelených.

SPD a CDU mýto osobních aut cizinců na německých silnicích odmítají s tím, že by bylo v rozporu s právem EU, které zakazuje znevýhodňování z národnostních důvodů.

Detailní model rozlišení mýta dosud CSU nepředložila. Diskutuje se o tom, že by němečtí řidiči s platnou daně z motorového vozidla mohli dostávat zdarma dálniční známku, zatím co cizinci by si ji museli zakoupit.

Odškodní mu vězení?

Muž ze Sonthofenu,  který sedm let nevinně seděl, může počítat s odškodněním ve výši kolem 50 000 eur, napsal list PNP. Okresní soud v Memmingenu 62letého muže v obnoveném řízení  zprostil obžaloby, že třikrát znásilnil svou dceru. Nyní 33letá žena nyní odvolala oznámení, které v roce 1996 vedlo k odsouzení jejího otce. Ten nyní může žalovat o odškodnění. To činí 25 eur za den nespravedlivého uvěznění, z čehož mohou být odečteny náklady „ubytování a stravování".