Začala zde výstava s názvem Po stopách Františka Ferdinanda D´Este. Navštívit ji můžete do 13. července a peníze na vstup nechte v kapse, je zdarma. Autorem libreta výstavy je ředitel Státního oblastního archivu 
v Třeboni Václav Rameš.

Jak jste výstavu pojal?
Chtěl jsem ji koncipovat tak, aby byl srozumitelná bez průvodce. Jsou tam vyváženy texty i obrázky. Vše je v jazyce českém i německém. Nikdo nepotřebuje tlumočníka. Výstava ukazuje životaběh Františka Ferdinanda a jeho a rodiny a v závěru upozorňuje na nebezpečí války. Velkou válkou, jak se první světové válce říkalo, začaly konflikty, které nekončí dodnes. Důležité je připomínat si oběti, které války přinášejí.

Jak těžké bylo dokumenty, které výstavu tvoří, sehnat?
Máme štěstí, že jsme získali dokumenty z Vojenského historického ústavu, které jsou známy z mnoha publikací. A potom jsme vycházeli z archiválií, které jsou v našich jihočeských archivech, především z fondů schwarzenberských a černínských.

Na co byste zvláště upozornil? Na nějakou pikantérii?
Nevím, co se o Františku Ferdinandovi ještě neví. Díky Švejkovi se ví dost. Ale řekl bych, že z výstavy ho lze pochopit, jsou tam poprvé zveřejněny jeho dopisy, které psal Schwarzenberkovi, a to v době, kdy byl těžce nemocen, a zdálo se, že zemře. Výstava obsahuje jeho reflexi na Uhry. Píše, že když je oslava v Maďarsku, tak z toho má žlučníkový záchvat. Vyplývá z toho nepříliš dobrý postoj 
k Uhrám. A pikantérie? Možná se málo ví, že v době, kdy byli Ferdinand a jeho manželka zastřeleni, byla Žofie 
v jiném stavu, takže tam zahynuli tři lidé. Jsou to první oběti Velké války.

Média atentát silně připomínají. Může vaše expozice překvapit?
Snažil jsem se, aby byla jiná, aby to nebyla taškařice na válku, ale důstojné připomenutí si mrtvých. Vím, že se to nenosí, ale padlým bychom měli věnovat důstojnou památku.

Proč si Ferdinand Chlum vlastně vyhlédl, zvelebil zámek a navštěvoval ho?
On ho zdědil. Tady se mu velmi zalíbilo. Měl Konopiště, které využíval hodně k loveckým záležitostem. Tady mu učarovaly rybníky a voda. Chtěl tady zbudovat velmi krásné letní sídlo.

Z chlumského zámku Ferdinand odjel na osudnou cestu do Sarajeva. Jak moc výstava zmiňuje chlumecký zámek jako místo Ferdinandova odjezdu pro smrt?
Máme úryvky z místní kroniky. Tady zůstaly tři sirotci. Bylo jim oznámeno, že  otec a matka jsou mrtví. Děti odtud odjížděly už bez rodičů.

Zdá se, že se vyplatí výstavu 
v Chlumu navštívit?
Určitě sem každého zvu. Chlumecký zámek je v nádherně položené krajině, je tu překrásná zahrada, kde 
v dolní části dokvétají dva stromy liliovníku, které jsou unikátem v České republice. Výstava každého zaujme, ne každý rok je tu něco podobného. Je tu hezky, přijeďte.