Kromě hlídací služby provozuje i chráněnou dílnu. A co je nejdůležitější drtivou většinu svých zakázek svěřuje zaměstnancům se zdravotním postižením. Činnost společnosti PCO hlídací služba, s. r. o., v rozhovoru přibližuje její jednatel Peter Bohinský.

Jak dlouhá je historie firmy a kolik v současnosti zaměstnáváte lidí?
Společnost PCO hlídací služba jsme založili v roce 1996. Nyní ve firmě pracuje 530 zaměstnanců, z nichž má asi 90 procent určité zdravotní omezení. Přibližně 250 jich zaměstnáváme v chráněné dílně, zbytek zajišťuje hlídací službu. Buď jsou to lidé částečně, nebo plně invalidní. Firmu jsem zakládal se záměrem nabízet práci právě hendikepovaným, jichž neustále přibývá a stát se k nim podle mě nechová zrovna fér. Dnes a denně vidím, kolik lidí, kteří se téměř nemohou pohybovat, přichází o plný invalidní důchod a musí si hledat nějaký přivýdělek.

Jakými zdravotními obtížemi nejčastěji trpí vaši zaměstnanci?
Většinou se jedná o problémy s pohybovým aparátem, například obtíže s páteří. Zaměstnáváme ale také lidi, kteří se potýkají s rakovinou, nebo vozíčkáře. Základní kádr našich zaměstnanců je trvalý, další lidé odcházejí a přicházejí. Mění se jejich zdravotní stav, odcházejí do starobního důchodu nebo se stěhují z města. Ale všem se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud některou práci nezvládají, přeřazujeme je na jiné pozice, kde pracovní operace nejsou tak náročné.

Je těžké zajistit lidem se zdravotním postižením práci? Přece jen nejsou jejich výkony tak vysoké jako u zdravých pracovníků.
Máme okruh stálých firem, které nám svěřují své zakázky a hodně nám pomáhají. Bohužel jen málo je jich přímo z Českých Budějovic, a tak si pro zakázky jezdíme třeba až na druhý konec republiky. Zajišťujeme převážně lehčí operace kompletizaci výrobků, jejich třídění nebo balení. Zákazníka nezajímá, jak výkonní jsou naši zaměstnanci. Chce mít svou zakázku hotovou včas a kvalitně. Proto máme nastaven systém kontroly, který zajistí, že práci odvedeme bezchybně.

Pro firmy je přitom výhodné svěřovat zakázky právě nám, neboť jim nabízíme takzvané náhradní plnění. Zjednodušeně řečeno, každá organizace, která zaměstnává více než 25 lidí, musí vytvořit také pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Pokud tak neučiní, musí do státního rozpočtu odvést částku ve výši 2,5násobku průměrné měsíční mzdy za každou tuto osobu, nebo odebrat výrobky či služby od zaměstnavatele s více než padesátiprocentním podílem zaměstnanců se zdravotním postižením, což je i naše firma. Náhradní plnění přitom nenabízíme jen formou hlídací služby či prostřednictvím chráněné dílny, ale také v dalších oblastech, například správě nemovitostí.

Spolupracujete jen s českými, nebo i zahraničními firmami?
Našimi obchodními partnery jsou většinou české firmy se zahraničním kapitálem.

Sháníte stále další zaměstnance?
Ano, vyplnit dotazník pro uchazeče může do sídla naší firmy přijít každý. Potom vždy posoudíme, zda se dotyčný uchazeč hodí spíše na ostrahu objektů, nebo jestli mu přidělíme místo v chráněné dílně. Šanci pracovat u nás má skoro každý člověk s odpovídajícím stupněm zdravotního postižení. Nabízíme práci na plný, ale i zkrácený úvazek. Pro tyto lidi je důležité, že získají nebo si udrží pracovní návyky a že se dostanou do kolektivu, kde si mohou o svých starostech i radostech popovídat.

Zmínil jste ostrahu objektů. Kdekdo si asi řekne, že na tuhle práci lidé se zdravotním postižením stačit nemohou.
Ostrahu objektů už dnes nezajišťují dvoumetroví chlapi, připravení zpacifikovat zloděje. Povinností pracovníka ostrahy je především zkontrolovat hlídaný areál, jeho uzamčení, zajistit pravidelné pochůzky či protipožární opatření. A v případě, že spatří nějakou nepovolanou osobu, musí přivolat policii. Prvořadým cílem ostrahy objektu je minimalizovat škody, které by ve střeženém objektu či areálu mohly vzniknout.

Zaměstnáváte i zdravé lidi?
Ano, především mistry výroby, pomocné nebo administrativní pracovníky.

Jak náročné je provozovat chráněnou dílnu vzhledem k platné legislativě?
Dá to zabrat čím dál víc. Administrativa narůstá. Stát dává peníze, tím pádem chce vše podrobně vykázat. Na druhou stranu se ale prodlužují termíny, ve kterých nám stát vyplácí dotace na provoz. Tím nás drží trochu pod krkem, musíme mít dostatečnou finanční zásobu na to, abychom vše utáhli, ale nedostali se do dluhů. Navíc státní dotace se oproti minulému roku snížily o čtvrtinu a minimální mzda naroste o 500 korun, což nám způsobí nemalé problémy při udržení a zejména hledání nové práce.