„Když se před lety kanalizační sběrač mezi Dubičným a Hlinskem plánoval, náklady se odhadovaly na dva miliony dvě stě tisíc korun. Ty skutečné se pak za několik let vyšplhaly mnohonásobně výš," vysvětluje důvod svého zájmu o podrobné vysvětlení starší muž.

Kdyby na něm ale trval, sám by musel sáhnout hodně hluboko do kapsy. Vedení obce vyčíslilo náklady na vyhotovení odpovědi na 10 150 korun. Dle výzvy k uhrazení poplatku za poskytnutí informace jsou takové náklady potřebné na zjištění a pořízení požadovaných údajů.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o velký rozsah prací, velké množství dokumentů a cena zakázky je v desítkách milionů korun, bude tato naše práce zpoplatněna," vysvětluje v dopise žadateli starosta Vladimír Hronek.

Po poradě s advokátem a se souhlasem zastupitelstva vyčíslilo vedení obce práci starosty a místostarosty na třicet hodin, přičemž za každou hodinu by měl žadatel zaplatit 300 korun, na 150 korun za každou z deseti hodin potřebné práce přijde i úsilí účetní. Ve všech případech by ale šlo o příjem obce, nikoli lidí, kteří by se na zpracování odpovědi podíleli.

Nad tím ale občan rázně kroutí hlavou. „Ať ze mě nedělají blbce! Vím, co obnáší práce v komunální politice, dokumenty potřebné pro informace, které jsem chtěl znát, bývají na obecních úřadech přehledně uspořádané v šanonech. Kdybych ho já hodně hledal, nezabere mi to víc než hodinu práce. A odpověď by se lehce vešla na jeden list papíru," je přesvědčen.

S tím ale starosta Vladimír Hronek zásadně nesouhlasí: „Občan žádá o celou řadu detailních informací, například jaké vícepráce se musely dělat a kdo to zavinil. Napadá kvalitu projektu a žádá věc prošetřit. Přitom se jedná o zakázku za spousty milionů, která se stavěla v době, kdy jsem já starostou nebyl. Podklady jsou v mnoha šanonech, znamenalo by to hledat i v archivu," stojí si starosta za tím, že vyčíslení ceny je přiměřené pracnosti potřebného pátrání. Naopak v žádosti spatřuje jakýsi naschvál, ve který mohly vyústit spory dotyčného muže a obce o břemena na pozemcích potřebných k připojení několika pozemků ke kanalizaci.

Někde účtují 50, jinde 167 korunVe větších městech kraje se zájem o poskytování informací liší. Někde jsou to ročně jednotlivé žádosti, jinde hned stovky. Za vyřízení jednodušších žádostí si města nic neúčtují.

Na pracnosti vyhledání požadované informace závisí částky, které za službu platí žadatelé v Českých Budějovicích. Podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové radnice vyřídí více než stovku žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok.

„Lidé se zajímají poměrně často o chod radnice, personální záležitosti na úřadě, o investice města i záležitosti životního prostředí," vyjmenovala nejčastější témata. Ani v Budějovicích nejsou odpovědi zadarmo.

„Žadatelé hradí náklady na tisk kopií či zaslání materiálů, v případě, že je vyhledání požadované informace mimořádně nákladné, účtujeme stokorunu za hodinu práce s tím spojené," vysvětlila Jitka Welzlová.

Dle vnitřní směrnice Městského úřadu v Prachaticích postupují úředníci 
v případě zpoplatnění žádostí. „Zpoplatňujeme jen vyhledávání obsáhlých informací, které čítají například stovky stran kopií," říká tajemník úřadu Karel Pašek.

Ve Strakonicích mají na vyhledávání rozsáhlejšího souboru informací zvláštní sazebník, podle něhož si úřad účtuje 167 korun za započatou hodinu práce zaměstnance. Ceník mají i na tisk 
a kopírování dokumentů. Například černobílý jednostranný tisk na papír formátu A4 vyjde na dvě koruny.
Po táborských úřednících chtěli vloni zjistit informace čtyři zájemci, přičemž dva dotazy se týkaly práce městské policie.

Jak řekla Dagmar Vacková, vedoucí kanceláře starosty, běžné informace úředníci poskytují zdarma. „Podle ceníku jsem postupovala jen jednou, kdy občan požadoval dokumenty o odměnách všech úředníků za celý rok a ještě jejich zdůvodnění," uvedla.

V Jindřichově Hradci mají občané o informace větší zájem. Podle tajemníka městského úřadu Karla Přibyla vloni zdejší úředníci řešili asi čtyři stovky takových žádostí, většinou nijak velkého rozsahu.

Radnice v Písku si za půlhodinu práce spojené s vyhledáváním informace účtuje 50 korun. Dále žadatelé platí dvě koruny za každý list fotokopie A4 a doručovací náklady.

Bez toho, aby žádali úhradu nákladů, poskytují většinu informací občanů úředníci v Českém Krumlově. „V posledních dvou letech jsme peníze chtěli asi jen ve dvou případech, kdy šlo o náročné hledání," dodala mluvčí radnice Olga Kneiflová.