Díky iniciativě Stop Janoch vznikla petice, která čítá více než 3500 jmen. Jak přiblížila jednatelka dobrovolného sdružení Jana Horáková z Purkarce, podpisy stále přibývají. Petice se už dostala i k ministrovi průmyslu a obchodu Karlovi Havlíčkovi, který přislíbil osobní jednání. „Máme zprávy, že se k nám ještě spousta archů nedostala, ty zařadíme už do druhé vlny sběru,“ informovala.

PRÁVO NA KVALITU ŽIVOTA

Podle petentů se stát chová k obcím s arogancí a oni se hodlají bránit. „To, že nám technokraté chtějí megalomanskou stavbu postavit za humny je nepřijatelné. Máme právo na kvalitní život jako lidé z jiných regionů,“ sdělila Jiřina Kolářová.

Iniciativa Stop Janoch v čele s Janou Horákovou se tak pustila do boje s větrnými mlýny. Umístění úložiště v jižních Čechách není podle občanů zasažených obcí správným rozhodnutím. „Chceme lidi informovat. Na Malešickém jarmarku chodili podepisovat petici i s dotazy a mohli se napít čisté vody,o kterou můžeme kvůli výstavbě přijít,“ zdůraznila.

Den proti úložišti si letos kvůli pandemii koronaviru nemohl konat.
Pro úložiště zúží výběr lokalit na čtyři

Lokalita Janoch

Do oblasti patří obce v katastru Hluboká nad Vltavou, Dříteň, Olešník a Temelín.

Podle Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) má výborné geologické vlastnosti, homogenní horninu a nenachází se zde ani významné vodní zdroje.

Na základě 13 kritérií spadá do užšího výběru čtyř lokalit, kde by se mohlo do roku 2056 vzniknout hlubinné úložiště vyhořelého jaderného odpadu.

O ZÁMĚRU SE NEVÍ

Mnoho lidí o záměru vybudovat úložiště na Českobudějovicku podle jejích slov vůbec netušilo. „Někteří lidé to nevěděli, někteří s výstavbou souhlasili z neznalosti a nedostatku informací. Mysleli si, že to bude výhodné pro město či obec,“ vysvětlila Jana Horáková.

Lenka Hošková z Dřítně dodala, že při stavbě Temelína se zdevastovaly obrovské plochy přírody, lesů, polí a zaniklo několik vesnic. „To poznamenalo mnoho lidí. Tyto zásahy jsou neobnovitelné. Další monstrózní výstavba by byla pro tuto lokalitu fatální. Nechci abychom se stali skladištěm pro nebezpečný odpad z celé Evropy,“ sdělila svůj názor.

Dny proti úložišti na Jistebnicku a Jindřichohradecku v předchozích letech.
Jaderné úložiště nebude na Jistebnicku ani Hradecku, ve hře je teď jen Janoch

UŽ JE TU JINÁ EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ

Do Nové Vsi se před 10 lety přistěhovala i Jana Kopecká. „Chtěla jsem bydlet s dětmi ve zdravém prostředí, užívat si procházky a přírodu. Nechci žít vedle ohromného oploceného areálu a vykáceného lesa, hluku a emisí ze stavby, z rušné silnice, s úložištěm ve „sklepě“ jako dědictvím potomkům. Máme jadernou elektrárnu, ekologickou zátěž v Mydlovarech a další skládky,“ popsala, že nechce, aby se všechen odpad a ekologická zátěž hromadily na jednom místě.

Negativně se k záměru Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAU) staví i samospráva dotčených obcí. Starostové již dříve připravili dokument, v kterém se prezentovali zamítavé stanovisko k průzkumům i dalším krokům ke zbudování úložiště, požadují plnění slibů i transparentní komunikaci.

Den proti úložišti u kaple sv. Máří Magdalény na Jistebnicku.
Rozžehli světlo nejen pro Magdalénu

NEVYJASNĚNÉ OTÁZKY

„Stále považujeme za nevyjasněnou otázku jaké konkrétní dopady budou mít další kroky na obce, ať už jde o hledisko životního prostředí především spodních vod či ochranu majetku občanů,“ říká dokument.

Jak sdělil starosta Olešníku Milan Kotýnek, obce umožnily petici podepisovat na úřadech a dali ji ve známost. „K této petici se nehodlám vyjadřovat. Mrzí mě, že ji podepisovali i lidé myslící si, že Janoch je krycí jméno pro něco,“ uvedl.

Účastníci vyjádřili touhu, aby stejnou možnost - napít se čisté lokální vody - měli v dalších letech nejen oni, ale i mnoho generací po nich.
Na pochodu proti úložišti si lidé připili vodou z ohrožených míst

ŽÁDNÉ NOVINKY

Videokonference s ministrem Karlem Havlíčkem nepřinesla dle jeho vyjádření žádné nové informace, kromě slibu pana ministra navštívit lokalitu Janoch. „Naše generace odpad vytvořila, naše generace by se ho taky měla zbavit a ne to předávat našim vnukům,“ míní.

Ani podle starosty Dřítně Josefa Kudrleho nic nového z tohoto jednání nevzešlo. „Bylo dohodnuto, že pan ministr přijede osobně se zástupci SÚRAO, co nejdříve. Nepředpokládáme, že to bude do voleb,“ uzavřel.