Ministr Kuba v rozhovoru pro náš Deník řekl, že úspěšní by měli pomáhat slabším a investovat část svého zisku do dlouhodobě udržitelného prostředí. Souhlasíte s touto myšlenkou?
Určitě. Slovo pomáhat je mi blízké, možná až vlastní. Podporuji řadu projektů, ať už prostřednictvím společnosti MOTOR JIKOV Group, a.s., kde pomáháme potřebným a dáváme nemalé prostředky do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Osobně podporuji nadaci Jihočeské naděje, kde je smyslem pomoci talentovaným dětem, jejichž rodiny si to nemohou dovolit. Základem je pro mne to, že vím, kam vložené prostředky putují, a že mají konkrétního adresáta.

Čím je tedy pro vás pojem společensky odpovědné chování? Jak si takové chování představujete?
Podnikat transparentně 
a eticky, respektovat ekologii a také pomáhat potřebným. Všechno by ale byla prázdná slova, kdybychom neudrželi zaměstnanost, která na sebe váže další dodavatele a posiluje místní ekonomiku. Holding MOTOR JIKOV GROUP dnes zaměstnává kolem 
900 lidí, což je pro mne téměř 900 rodin, pro které se cítím povinen sehnat práci a zajistit pravidelný měsíční příjem. A to v době ekonomické krize není jednoduché.

Jako představitel velké 
a úspěšné firmy a zároveň předseda Jihočeské hospodářské komory máte řadu příležitostí mluvit s podnikateli. Mění se jejich chování vůči okolí? Myslí víc na budoucnost nejen své firmy?
Řekl bych, že odpovědnost firem vůči budoucím generacím a životnímu prostředí roste. A nejen pod tlakem financí, kdy optimalizují výrobu a snižují její energetickou náročnost nebo produkci odpadů, ale kdy pomáhají 
i místním komunitám, podporují učňovské školství, investují do výzkumu, vývoje 
a inovací.

Můžete jmenovat některé jihočeské firmy, které se podle vás chovají odpovědně, investují do rozvoje?
Bez investic do rozvoje se neobejde nikdo. V Jihočeské hospodářské komoře je takových firem řada. Ale nejmenujme jednotlivce. Odpovědnou firmu pozná každý už podle toho, že má trvalé zákazníky a zaměstnance. Protože vše, co uděláte „navíc", zásadně ovlivňuje vaši úspěšnost a důvěryhodnost nejen na trhu a také spokojenost a loajalitu zaměstnanců ke své firmě. A to je hodnota, do níž se vyplatí investovat.