Do 1. únoraPři změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo změně poplatníka je nutné daňové přiznání podat do 1. února 2016.

Přiznat daň musí i všichni, kdo na svých nemovitostech provedli změny, které jsou rozhodující pro vyměření daně (např. tu vznikl či zanikl stavební pozemek, vlastník provedl přístavbu či nástavbu objektu apod.). „Povinnost přiznat daň vzniká i vlastníkům pozemků, pokud jim v roce 2015 provedením obnovy katastrálního operátu či pozemkové úpravy vznikly nové parcely katastru," vysvětluje Miroslav Bursa z oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Přiznání lze vyplnit v listinné podobě, ale i prostřednictvím chytrého formuláře na www.daneelektronicky.cz. Kdo nemá elektronický podpis či datovou schránku, tento formulář může vytisknout, podepsat a odeslat správci daně. Samotnou daň je letos poprvé možné platit i prostřednictvím SIPO.