Od května do konce října je Vltava splavná z Lenory až do Nové Pece. „V úseku – Soumarský most – Pěkná protéká první zónou Národního parku Šumava. Proto zde podle Návštěvního řádu platí registrace lodí při výšce hladiny řeky, jak v rozmezí padesát až jedenašedesát centimetrů, tak i při vyšším stavu vody," vysvětluje Zdenka Lelková, manažerka pro regionální vztahy Správy NP a CHKO Šumava.

Počet lodí, které tu smějí každý den proplout, je kvůli ochraně unikátní přírody regulovaný do nejmenších detailů. Pravidla určuje Návštěvní řád Správy NP 
a CHKO Šumava, který platí druhým rokem na dobu neurčitou.

V květnu je povoleno splouvání jen o víkendech a státních svátcích. Od června se pravidla pro splouvání částečně mění. Splouvat se smí každý den. V nejběžnějším případě, kdy se hladina pohybuje na hranici mezi 51 a 61 centimetry může vyrazit až devět skupinek po sedmi lidech. Každý den se splouvá dvanáct hodin – od osmi ráno do osmi do večera.

Poslední vyplutí z registračního místa na Soumarském mostě je možné v 16 hodin. V řadě případů je splouvání Vltavy možné jen v doprovodu akreditovaného průvodce.

Vybraná varianta pro splouvání byla odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhodnocena jako varianta bez významného vlivu na životní prostředí. Pravidla doporučil autorizovaný expert, který musel vypracovat zákonem požadované posouzení.