To, jak tehdejší komunistické noviny o událostech informovaly od 14. do 30. listopadu, budou glosovat senátor Jiří Šesták jako jeden z aktérů převratu a Vladimír Majer, tehdy sportovní redaktor tohoto listu a pak jeho první porevoluční šéfredaktor.

To, jak na noviny staré 25 let a na jejich postoj k historické události nahlíží dnešní mladá generace,  řekne další účastnice besedy Eliška Volfová. Ta se ve své bakalářské práci zabývala tématem transformace československého regionálního denního tisku – právě na příkladu deníku Jihočeská pravda.