Osvěžení postaru

Vývoj pojmů zasáhl i oblast osvěžujících nealkoholických nápojů – také v Německu. „Co jsou dnes módní ,hugo´ nebo ,spritz´, byly před pár desetiletími ,kracherl´ a ,gwasch´," píše deník PNP.

Vysvětluje, že třeba pojem ,kracherl´ se váže k době, kdy limonáda byla stáčena do láhví s kulovitým uzávěrem. „V láhvi tlačila kyselina uhličitá do hrdla láhve skleněnou kuličku. Aby se konzument dostal k nápoji, musel ji prsten stlačit dolů, což vyvolalo malý ,výbuch´, ,krach´," vysvětluje list.

,Gwasch´ zase byla směs limonády a coly, dnes tzv. ,spezi´. Bavorský slovník pojmu ,gwasch´ dává význam „naředěný, ztenčený, slabší", zkrátka odvar. To se přeneslo i na sladké míchané nápoje, v nichž jsou obě složky oslabeny. „V dnešní mluvě je ,gwasch´ používán všeobecně pro ředěné, ,vodové´ nápoje všeho druhu ve znehodnocujícím smyslu," uvádí PNP.

K pojmu „radler", nyní již populárnímu i v Čechách, list zmiňuje, že je v Bavorsku doložen již kolem roku 1900 – o jeho čepování v Mnichově píše spisovatelka Lena Christová. Tento historický doklad odporuje legendě, podle které vyrazil jeden letní víkend v roce 1922 tolik žíznivých cykloturistů do výletní hospody Franze Xavera Kuglera u Deisendorfu, že mu brzy došlo pivo a začal ho „nastavovat" citronovým „kracherlem", což se nečekaně ujalo.

„Ztenčován" třeba colou nebo limonádou byl i bavorský národní nápoj, pšeničné pivo. Nejznámější směs se nazývala  „Russnmaß" nebo „Russnhoiwe", a i tento název má podle PNP svou historii. „V průběhu listopadové revoluce po první světové válce, tedy v době republiky rad, byl pivovar Mathäser v Mnichově zvolen za hlavní stan a obsazen komunisty.  Buď kvůli nedostatku piva, nebo aby pozornost a nasazeníschopnost vojáků a stráží nepoklesla, bylo pivo ředěno limonádou. Pro své politické přesvědčení byli revolucionáři nazýváni Rusy, a to se přeneslo i na teno ,kracherl´."

Další kapitoly o vývoji bavorského dialektu přináší deník pod www.pnp.de/dialekt.

Jablka pro potřebné

Dobrá myšlenka studentek.Také v Pasově a okolí je vidět řada ovocných stromů, které nikdo nesklízí. „Studenti skupiny ,projekt:apfel´ chtějí proti tomu něco dělat," píše deník PNP. „Chtějí společně se sociálně znevýhodněnými lidmi tato jablka trhat a zpracovat je na ,ovocné chipsy´, tedy usušit na křížaly. Pro tento záměr teď hledají majitele stromů, kteří by je k tomuto účelu uvolnili." List vysvětluje, že „projekt:apfel" patří k vysokoškolské skupině Enactus. „Ta umožňuje pod mottem ,podnikatelsky v maličkostech zlepšovat svět´ uvádět získané poznatky do praxe prostřednictvím projektů zaměřených na ochranu přírody."

Vydělávat na akci studenti nechtějí, výnosem chtějí pokrýt náklady na pracovní síly, produkci, dodání a balení. Eventuální přebytek má jít do dalších sociálních projektů. Lidé ochotní svou úrodu pro tento účel poskytnout se mají obrátit na theresa_koeneke@yahoo.de. Na snímku jsou zleva Apollonia Riedlová a Theresa Könekeová.

Méně sňatků

Za první pololetí bylo letos v Rakousku uzavřeno 16 104 sňatků, o 6,4 procenta méně než za stejnou dobu loni. Obrátil se tak převažující trend posledních let (2010 a 2012 vždy plus 5,9 procenta).  V Horních Rakousích bylo svateb letos dokonce o 12,2 procenta méně, v Korutanech ubylo 12 procent, v Dolních Rakousích 9,6, Tyrolska 9,3. Přírůstky zaznamenali v Burgenlandsku (4 %) a ve Vídni (2,7).