Moment překvapení se u starostky rázem proměnil ve velkou radost. „Je to velice milá zpráva a moc děkuji porotě, že ocenila naši práci. Zároveň chci poděkovat všem našim občanům, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Nyní nás čeká příprava na celostátní kolo, kterou rozhodně nepodceníme. Chceme důstojně reprezentovat Jihočeský kraj,“ řekla Ivana Zelenková.

Za držitelem vítězné Zlaté stuhy obsadily stříbrnou příčku Albrechtice nad Vltavou na Písecku a bronz si odnesl Plav na Českobudějovicku. Kromě plaket první tři obce získají rovněž finanční odměnu, jejíž výše zatím není stanovena.

Do letošního 25. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem 25 obcí, tedy o sedm více než loni. A z pohledu krajů nejvíce v republice. Z toho sedm z Českobudějovicka, pět z Písecka a Prachaticka, čtyři ze Strakonicka, tři z Táborska a jedna z Jindřichohradecka.

Akce nadregionálního významu - Rekonstrukce bitvy u Sudoměře

Čejetice získaly titul za realizaci zásadních investičních a infrastrukturních projektů v obci a místních částech. "Za založení tradice pořádání akce nadregionálního významu - Rekonstrukce bitvy u Sudoměře. Za bohatý společenský a kulturní život. Za péči o vesnickou pospolitost. Za dlouhodobou úspěšnou spolupráci a podporu místních podnikatelských subjektů a vytváření podmínek pro venkovskou turistiku,“ vyjmenoval Pavel Hroch hlavní důvody, proč se letos rozhodla 10členná hodnotící komise právě pro tuto ves.

Podle náměstka hejtmanky je i díky soutěži o Vesnici roku jihočeský venkov nejen stále krásnější, ale i kvalitním místem pro život a nikoli jen nějakým skanzenem. V souvislosti s tím Hroch připomněl, že letos uvolní kraj v rámci Programu na obnovu venkova 110 milionů korun, tedy tradičně jednu z nejvyšších částek v České republice.

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku Jihočeského kraje je pak na programu 9. srpna ve vítězné obci – Čejeticích. Ta zároveň postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou známy 14. září.Prezentace 11. června.

13:20 - Obec Čejetice se poprvé do soutěže Vesnice roku přihlásila v roce 2015. I když se tehdy tento krok setkal i přímo v obci s protichůdnými názory, hned v roce 2015 obec dosáhla svého prvního ocenění - Modré stuhy za spolkovou činnost.

Od té doby se obec hlásila každý rok a vždy uspěla.
Rok 2015
Modrá stuha za spolkovou činnost.
Rok 2016
Bílá stuha za práci s mládeží.
Rok 2017
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. V tom samém roce pak získaní Oranžové stuhy v celostátním měřítku
Rok 2018
Celkově 2. místo ve Vesnici roku na jihu Čech
Rok 2019
Jihočeská vesnice roku

Starostka Ivana Zelenková při krátkém hodnocení vidí především práci mnoha lidí nejen v zastupitelstvu, ale v obci jako takové. "Fungují tady spolky, lidé mají zájem o dění v obci. Drtivá většina se snaží pomáhat a jim všem patří za dosažené úspěchy velký dík. A to nemluvě o finanční stránce, protože dosud jsem díky stuhám a loňskému druhému místu získali jako obec kolem tří a půl milionu korun," uvedla.

Jedním z poměrně mladých spolků jsou Čejetičtí snipeři. Před několika lety se kolem místního obyvatele Libora Červinčáka utvořila skupina dětí, se kterou se s dalšími lidmi začali věnovat střelbě ze vzduchovky. Mají za sebou celou řadu úspěchů, soutěží a ocenění. "Získat jihočeský titul ve Vesnici roku je především ocenění strašného množství práce mnoha lidí nejen letos, ale i od roku 2015," řekl v pondělí krátce po tom, co se o úspěchu obce dozvěděl.

Právě velké změny, které se v obci za posledních minimálně pět let odehrály, jsou výsledkem zmíněných úspěchů. Rekonstrukce chodníků, komunikací, modernizace sportovního areálu a mnoho dalších.

Pod Obecní úřad Čejetice spadají:
Čejetice
Mladějovice
Sudoměř
Sedlíkovice
Sedliště

Celkem zde žije cca 980 lidíČejetice jsou Jihočeskou vesnicí roku. Jedním z dobře fungujících spolků jsou motorkáři.

13:00 - Jak se umístily další obce?

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Dubné, okres České Budějovice

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Doudleby, okres České Budějovice

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
Odůvodnění: Za významnou spolupráci s potravinářskými a zemědělskými subjekty, podporu regionální produkce a lidových tradic.

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Radomyšl, okres Strakonice
Odůvodnění: Dlouhodobá koncepční práce v oblasti životního prostředí a péči o významné prvky historické krajiny.

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Borotín, okres Tábor
Odůvodnění: Dlouhodobá koncepce podpory aktivit místních spolků, sdružení a další zájmové činnosti v obci a všech místních částí.
Inovativní obec
Obec: Borová Lada, okres Prachatice
Odůvodnění: Za využívání alternativních zdrojů energie v obecních objektech, podporu turistiky formou zřízení nabíjecí stanice pro elektrokola, za realizaci smart řešení při sportovních činnostech na území Národního parku Šumava.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Kategorie A: Obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu.
Obec: Borotín, okres Tábor – občanskému sdružení Barokní dvůr Borotín z. s. a městysy Borotín za obnovu kulturní památky statku Barokní dvůr Borotín.
Kategorie B: Obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Obec: Mičovice, okres Prachatice - za zdařilou rekonstrukci objektu bývalé školy na multifunkční zařízení obce.
Kategorie C: nové venkovské stavby
Obec: Borovany, okres Písek za dodatečnou realizaci pomníku padlých z první světové války.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Slavče, okres České Budějovice

Čestná uznání
Popelín - za péči o stavební fond.
Radimovice u Želče - za dopravní obslužnost obce.
Rataje – za znovunavrácení zvonů do kostela Nejsvětější Trojice za pomoci veřejné sbírky občanů.
Bernartice – za příkladnou práci při separaci odpadů na území obce.
Branice – za obnovení činnosti fotbalového klubu Branice.
Nišovice – za podporu zájmových aktivit mládeže.
Lažiště – za koncepční péči o předškolní vzdělávání.
Chlumany – za dodržování lidových tradic – autentické ztvárnění „Konopické.“
Čepřovice – za nové environmentálně zaměřené dětské hřiště.
Dub – za realizaci koncepce politiky stárnutí a sociální práce a rodině di Battaglia - za citlivou rekonstrukci zámku v Dubu.
Ločenice – za nadační fond Nesmeň.
Borová Lada – za podporu udržitelného života v obci formou stanovených podmínek pro občanskou výstavbu.
Kluky - za rekonstrukci hospodářského objektu na obecní dům.

Prezentace 11. června.12:50 - V úterý 11.června navštívila obec Čejetice hodnoticí komise pětadvacátého ročníku soutěže ,,Vesnice roku 2019". Vedení obce za podpory místních spolků a občanů připravilo prezentaci obce. Hodnoticí komise byla přivítaná u mohyly Jana Žižky v Sudoměři, po krátkém programu se přesunula do Čejetic, kde navštívila zemědělskou usedlost rodiny Velků, místní mateřskou školku a sportovní areál. Následoval přesun do obce Mladějovice, kde byla prezentace obce zakončena. Na všech zastavení byl pro komisi připraven program, ve kterém obec chtěla ukázat to nejlepší co se povedlo vybudovat v posledních letech i každodenní život na vesnici.