Jihočeský kraj získá finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v celkový výši 394 milionů korun. Peníze jsou podle prvního náměstka hejtmanky Josefa Knota určeny na pokračování oprav a modernizaci silnic II. a III. tříd a mostů. Poskytnutí peněz odsouhlasilo Ministerstvo dopravy. Na jeho základě si všechny kraje mezi sebe letos rozdělí celkem čtyři miliardy korun. V Jihočeském kraji bude za peníze SFDI opraveno podle Josefa Knota 84,602 kilometrů komunikací.

„Jihočeský kraj spravuje velmi rozsáhlou silniční síť. Vítáme proto jakýkoli finanční příspěvek od státu a doufáme, že návrh SFDI ministerstvo dopravy co nejrychleji definitivně schválí,“ uvedl Josef Knot a upřesnil, že Jihočeský kraj má na starosti cca 5,5 tisíce krajských silnic a více než tisíc mostů. „Například most přes Volyňku za obcí Lipka, poškozený lokální povodní, potřebuje akutní rekonstrukci,“ doplnil první náměstek hejtmanky s tím, že na opravy silnic má kraj připraveno celkem 33 projektů. „Mezi největší akce bude patřit oprava na silnici III/14613 Slavošovice – Vranín na hranici Českobudějovicka a Třeboňska za zhruba 30 milionů korun. Opraveny budou například také silnice II/143 Dobročkov – Brloh za přibližně 36 milionů korun v okrese Český Krumlov nebo v okrese Prachatice silnice II/170 Vacov – Čábuze – Zdíkovec,“ uvedl pro příklad Josef Knot.

Dalších devatenáct investičních akcí za peníze ze SFDI zrealizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JČK). „Plánujeme výstavbu 12 mostů, dvou opěrných zdí a 5 kompletních rekonstrukcí průtahů obcemi o celkové délce 2,4 km,“ vysvětlil ředitel SÚS JČK Jan Štícha a odhadl náklady na celkem 133,6 milionů korun, přičemž spolufinancování ze SFDI činí 108,3 milionů. „Nejnákladnější akcí bude úprava průtahu obcí Senožaty na silnici II/122 s plánovanou cenou 12,4 mil. Kč a most v Husinci za 9,8 mil. Kč,“ dodal Jan Štícha.

V loňském roce získal kraj od SFDI příspěvek ve výši 213 milionů. Spolu s penězi z krajského rozpočtu tak bylo do rekonstrukcí komunikací investováno okolo 381,5 milionů korun. Dotační prostředky ze SFDI ve výši 115 milionů korun použila Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na 14 investičních akcí v celkové hodnotě téměř 127 milionu korun. Jihočeský kraj pak připravil 21 investičních a neinvestičních akcí v celkové hodnotě 254,5 milionů korun, na které SFDI přispěla více než 98 miliony korun.