„Na naší fakultě rybářství a ochrany vod se rozvíjí nové biotechnologie jeseterů," říká Martin Pšenička, vedoucí laboratoře fyziologie reprodukce. V letech 2009 a 2010 stážoval vědec v japonské laboratoři, aby se naučil techniky transplantace kmenových zárodečných buněk u jeseterů
a dalších druhů ryb.

Spermie jako na dlani

Laboratoř na fakultě rybářství Hokkaido univerzity 
v Hakodate s jihočeskou fakultou dlouhodobě spolupracuje. „Věříme, že dosáhneme vynikajících výsledků a první jeseteří ohrožený druh, vyza velká, se narodí ze spermií a vajíček chimér jeseterů malých na naší fakultě," doplnil Martin Pšenička.

Aktivní mezinárodní česko-japonsko-turecký tým stojí za vznikem speciálního typu osvětlovacího zařízení, které umožňuje pozorovat a natáčet videokamerou rychle se pohybující objekty pod optickým mikroskopem.
„Unikátní zařízení se jmenuje ExposureScope a vyvinuli jsme jej ve vodňanských laboratořích," pokračuje další člen týmu Marek Rodina.

Prudký rozvoj videotechniky za posledních deset let 
a pokles její ceny umožnil, aby se kamera stala součástí téměř každého badatelského mikroskopu. Tím se rozšířila i základna potencionálních zájemců o pozorování rychle se pohybujících bičíkatých objektů, jakými jsou například spermie. „Proto jsme se pokusili vyvinout vhodný nástroj, který by byl dostupný, jednoduše použitelný a uplatnitelný nejen v našich laboratořích," pokračuje Marek Rodina s tím, že  na přístroj mají ochrannou známku.

„Prezentovali jsme ho na konferenci AQUA 2012, kde 
o něj hned projevili zájem např. výzkumníci z Chile, Francie nebo Ruska."

A jak si stojí jeseteří spermie, když například lékaři  dlouhodobě varují, že kvalita těch lidských se vlivem současného světa zhoršuje?

„Také u ryb se projevují negativní změny, kdy například globální změny, teplota řek 
a jejich znečištění mají vliv na reprodukci nebo zvrat pohlaví," říká Marek Rodina.

Jeseteří stařečci

Jeseteři jsou dlouhověkostí podobní lidem. Dospívají 
v patnácti až dvaceti letech a dožívají se v příznivých podmínkách i sta let.

Má jeseter nějakou spojitost s ještěry, k čemuž vybízí fonetická podoba obou českých slov? „Jeseteři jsou souputníci dinosaurů a o úroveň nižší než kapři," vysvětluje Marek Rodina.

Jesetery si oblíbila i studentka fakulty Pavla Linhartová (Deník, 13. 11.). „Zabývám se škodlivými látkami, vyskytujícími se ve volných vodách, a zjišťuji, jak ničí rybí spermie," říká studentka,  pro kterou je jeseteří výzkum prací i zábavou.