Jízdní pruhy jsou zde svedeny na každé straně do jednoho a řidiči musí být opatrní. Především u Lidlu na výjezdu od centra města na přeložku, kde je za normálních okolností připojovací pruh, je třeba si uvědomit, že se musí dát přednost autům jedoucím po hlavním tahu.

Mosty na silnici I. třídy přes Mehelnický potoka přes komunikaci Písek - Smrkovická byly ve špatném stavebně technickém stavu, což bylo důvodem k jejich rozsáhlé opravě. „U mostu přes Mehelnický potok se jedná o obnovu spodní stavby, nosné konstrukce a mostního vybavení i příslušenství. U mostu druhého jde o výměnu krajního nosníku nosné konstrukce, zesílení, obnovu mostního vybavení i příslušenství a sanací spodní stavby,“ vysvětlil za Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje Tomáš Voráček. V současné době probíhají bourací a přípravné práce, například výroba nosníků, ložisek a závěrů.

Stavbu za 31,5 milionu korun dělá společnost HABAU CZ. Oprava mostů je naplánována po polovinách. „To znamená, že stávající dopravní opatření bude v polovině prací změněno a přeneseno na druhou polovinu komunikace I/20,“ doplnil Tomáš Voráček.

Mosty by měly být uvedeny do provozu v listopadu letošního roku s tím, že na prosinec je naplánované ukončení stavby.