Co musím udělat, abych dostal voličský průkaz? Dokdy o něj musím zažádat?
Při volbách do Poslanecké sněmovny mohou voliči, pokud se v době voleb nebudou zdržovat v místě svého trvalého bydliště, hlasovat na voličský průkaz. O ten si ale musejí zažádat na obecním nebo městském úřadě v místě svého trvalého pobytu.
Pokud by o voličský průkaz žádali osobně, pak si musí dojít na příslušný úřad nejpozději ve středu 23. října do 16 hodin. Pokud by si volič osobně o voličský průkaz nemohl požádat, pak má možnost udělit plnou moc k podání žádosti jiné osobě, ale pozor, podpis na této plné moci musí být úředně ověřen.
Volič může také svou písemnou žádost zaslat poštou. Opět ale podpis na této písemné žádosti musí být úředně ověřen. Dále má i další možnost, jak o vydání voličského průkazu požádat. Jde o elektronické podání, kdy volič může žádost zaslat e-mailem 
s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud volič požádá o vydání voličského průkazu poštou nebo elektronicky, jeho žádost musí být doručena příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu nejpozději do pátku 18. října.

Jakým způsobem si lidé, kteří 
o voličský průkaz žádali třeba poštou, mohou doklad vyzvednout?
Volič si ve své žádosti může zvolit způsob převzetí voličského průkazu –  buď si jej vyzvedne osobně, případně k vyzvednutí udělí jiné osobě plnou moc (opět s úředně ověřeným podpisem voliče). Možné je zvolit i zaslání voličského průkazu na adresu, kterou 
v žádosti uvede. Voličský průkaz lze zaslat také do zahraničí. Pokud v žádosti nebude uveden způsob převzetí voličského průkazu, bude zaslán na adresu trvalého pobytu.

Dokdy musejí být schváleny 
a potvrzeny kandidátky stran?
Nejpozději do pondělí 30. září musí krajský úřad rozhodnout o registraci přijatých kandidátních listin. Poté musejí být urychleně připraveny pro tisk hlasovací lístky. S těmi se budou moci voliči seznámit na internetových stránkách Jihočeského kraje. Nejpozději v pondělí 7. října tedy Jihočeši budou vědět, kteří kandidáti se budou při těchto volbách ucházet o jejich přízeň.