Loni inspektoři na jihu Čech uskutečnili 966 kontrol a uložili 286 pokut za více než 13 milionů korun. V celé republice bylo pak kontrol 14 634 a inspektoři uložili celkem 2948 pokut za 148 milionů korun.

„Naším posláním není přitom udělovat pokuty, ale zlepšit stav životního prostředí," zdůrazňuje ředitel ČIŽP Erik Geuss. „Zintenzivnili jsme spolupráci s Policií ČR, Celní správou nebo obchodní inspekcí," vysvětluje.

Největší pokutu 610 000 korun dostala loni na jihu společnost Energetické centrum v Jindřichově Hradci. Dalším velkým případem byla pokuta 450 tisíc korun společnosti L. O. B. za neposkytnutí informací. Firma přebrala od dodavatele 430 tun nebezpečného odpadu vyřazená chladicí zařízení a měla provést odsátí látek z chladicího okruhu. „Zjistili jsme však, že tvrzení jednatele firmy o zpracování těchto odpadů se nezakládají na pravdě," říká Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích. „Firma nebyla schopna doložit, jakým způsobem s nebezpečným odpadem naložila."

K dalším případům patřily společnosti 1. Povltavská jako zadavatel a T. S. Bavorov jako zhotovitel. „Uložili jsme jim sankce 200 000 a 100 000 korun za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvlášť chráněných druhů živočichů, škodlivý zásah do krajiny a zničení skupiny dřevin," pokračuje Vladimír Jiráček. Škody vznikly při údržbě náhonu k malé vodní elektrárně Blanice v délce asi 250 metrů. Odvolacím orgánem byly pak sankce sníženy na 140 000 a 70 000 korun.

Firma SAFETY CZECH dostala pokutu 300 000 korun za nezákonnou těžbu 300 m³ dřeva, čímž vznikla holina o výměře 0,8 hektaru. Firmě byla uložena i sankce 20 000 korun.

Chcete mě?

Černou můrou zastupitelů i obyvatel jsou skládky nebezpečného odpadu, k nimž se nikdo nehlásí. „Jedním z případů jsou Lhenice, kde ve svém areálu společnost ETT Praha v letech 1996 až 1999 skladovala nebezpečný odpad," popisuje Vladimír Jiráček. „V objektech, kde jsou odpady od olejových kondenzátorů, transformátorů a nádoby s chemickými látkami, jsme provedli od roku 1997 šest kontrol a uložili pokuty za 2,8 milionu korun. Dosud ale nebylo zaplaceno nic," dodal Vladimír Jiráček. Je zde i problémem určit vlastníka odpadu.

Bezprizorní odpad se nachází již několik let také v areálu Hůry, kde po zániku společnosti Profiakont zůstala uložená, ale nesplacená pokuta 5,5 milionu korun a přes pět tisíc tun odpadu. V areálu zůstává stále stejné množství odpadu, ke kterému se nikdo nehlásí a ani zde není znám vlastník. Hrozí nebezpečí úmyslného nebo náhodného vznícení se všemi důsledky pro zdraví obyvatel Hůr a Adamova. „Dochází zde k častým úletům z rozpadajících se balíků a volně ložených odpadů," oprávněně maluje čerta na zeď Vladimír Jiráček.

Recept na uzdravení by tu ale byl. Ministerstvo životního prostředí totiž uvolnilo v polovině dubna 100 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na odstranění černých skládek či akutních havarijních stavů nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí. O dotace si mohou žádat kraje, města a obce s rozšířenou působností, uzávěrka prvního kola je už zítra. Kdopak jich asi na jihu Čech využije?