Myšlen je Kremsmünster, založený v roce 777, který se pár měsíců před koncem války stal sídlem slovenské vlády prchající před sovětskou armádou. 4. dubna 1945 se sem nastěhovalo 220 lidí včetně více ministrů „slovenské loutkové vlády národních socialistů a prezidenta Jozefa Tiso“ (OÖN). Jak tvrdí regionální historik Manfred Carrington, přišli do Horních Rakous s velkými majetky. Tiso pokračoval v útěku do Altöttingu v Bavorsku a skrýval se až do zatčení Američany v kapucínském klášteře Sv. Anny. 15. dubna 1947 byl československým lidovým soudem odsouzen k trestu smrti oběšením. „Dodnes zůstává ve své vlasti vysoce spornou postavou,“ uvádí list. „Jedna strana mu vytýká deportaci Židů a potlačení slovenského národního povstání v roce 1944, katolicko-konzervativní kruhy ho naopak uctívají jako hrdinu, který Slovensko uchránil před rozdělením země nacisty.“

Někteří vysocí představitelé slovenského státu zůstali v Kremsmünsteru až do příchodu Američanů. Jedním z nich byl Pavol G. Dobiš (nar. 1911 v Levicích), původně učitel dějepisu, od roku 1937 funkcionář odborů a od 1940 generální sekretář slovenského svazu odborů. Od června 1945 byl v klášteře internován spolu se 600 Maďary, četnými důstojníky wehrmachtu a dalšími lidmi. „Poznal se tehdy s pozdějším starostou Paschingu Georgem Böhmem a pomohl mu při útěku z lágru spolu s dalším oficírem německé armády. Znal jako člen správy ,slovenské kolonie´ přesně veškerý chod v klášteře. To mu zřejmě pomohlo podle Carringtona útěk zorganizovat,“ píše list.

Zdá se podle něj, že zmizení obou vojáků si Američané nevšimli. „Jinak by se dalo sotva vysvětlit, že Böhm byl už v září 1945 přidělen spolkovému ústavu vzdělávání učitelů v Linci. Podle Carringtona ale nebyly v chaosu po válce takové nepotrestané útěky vojáků ze zajetí neobvyklé.“

Osud známého lokálního politika Böhma byl ale po desetiletí dobře střeženým tajemstvím. „Pomocník při jeho útěku Dobiš okolnosti sám rozkryl zhruba až po čtvrtstoletí. Od roku 1961 žil v Langholzfeldu, místní části Paschingu, kde byl tehdy Böhm už dvanáct let starostou. V listopadu 1973 se Dobiš stal členem obecní rady a rok nato při zasedání tohoto orgánu vyprávěl, jak Böhmovi k útěku z amerického zajetí pomohl.“

Protokol tohoto zasedání obecní rady je jediným historickým dokladem této události. Starosta Georg Böhm odstoupil v únoru 1976 ze zdravotních důvodů a zemřel 9. října 1992. „Žádný jiný politik neprospěl Paschingu víc než on,“ píší OÖN. Jeho syn Fritz Böhm byl starostou tohoto města v letech 1989 až 2007.

Stopa Pavola Dobiše se podle deníku ztrácí v osmdesátých let. „Angažoval se pro sirotky, napsal několik historických knih a více než 500 novinových článků. Začátkem osmdesátých let přesídlil do Lince. Předtím v roce 1977 položil svůj mandát v radě Paschingu.“ Klášter Kremsmünster je na snímku Deníku/OÖN/privat.

Glajcha v Linci

To je rozhled!Zdroj: Deník/OÖN

Nejvyšší obytná budova v Linci, Bruckner Tower na Urfahru, dosáhla konečné výšky, píší OÖN.
Má pět podlaží pod zemí, třicet nad povrchem. Nyní se betonuje nejvyšší z nich. Podle makléřky Anne Pömer-Letzborové jsou už dvě třetiny bytů prodány, noví majitelé by se měli stěhovat už od dubna 2021. Téměř v hodinovém taktu má termíny prohlídek s dalšími zájemci. Vidět mohou i tři již vzorově vybavené byty. Práce šly podle harmonogramu, s nástrahami korony si Andreas Humer, stavbyvedoucí Arge Habau/Dywidag, poradil.
"Betonujeme poslední patro, ale tři pod ním ještě musejí být podepřeny, než beton vytvrdne,“ říká Humer. Kubík mokrého k pokrytí čtyř čtverečních metrů váží dvě a půl tuny. Na stavbě pracuje 35-40 lidí, dalších více než sto řemeslníků pokračuje ve vnitřních úpravách.

Byty stojí od 178 000 eur za 35 metrů čtverečních po 350 000 eur za 75metrový, o ceně dvou „penthousů“ nahoře makléřka raději nemluví. „Hluk z nedaleké tržnice nebo zvonění z kostela by obyvatelům této věže každopádně neměly rušit spánek – byty mají trojvrstvá okna, proti horku větrání, podlahové chlazení a elektrické žaluzie,“ popisují OÖN. Zdviže fungují jen na čipové karty obyvatel domu.

… a celkový pohled.Zdroj: Deník/OÖN

List připojuje přehled nejvyšších budov v Linci: Bruckner Tower (98,6 m), Terminal Tower (98,5 m), Lentia 2000 (80,9 m), Lux Tower (76 m), Blumau Tower (74,5 m), Power Tower (73 m), City Tower (67 m), Blick Punkt (64 m), Wissensturm a Lenau Hochaus (po 63 metrech).
Na snímku je Anne Pömer-Letzborová na balkoně novostavby. Foto: Deník/OÖN/afze - Na dolní fotografii Gregora Hartla je celá stavba, která pohltila na zdi a stropy celkem 18 600 kubíků betonu. 

Vykradačky odpadků…

Lidé přistižení při „kontejnerování“ potravin, tedy při vytahování vyhozeného zboží z odpadu, musejí počítat s tím, že i nadále budou odsuzováni za krádeže, napsala PNP. „Se stížností proti tomu neuspěly v úterý u ústavního soudu dvě studentky z Horního Bavorska. Podle jeho odůvodnění zásadně může zákonodárce trestněprávně chránit i vlastnictví hospodářsky bezcenných věcí (Az. 2 BvR 1985/19 u.a.). Stěžovatelky ,odlovily´ v noci v Olchingu u Mnichova z odpadkového kontejneru supermarketu ovoce, zeleninu a jogurty. Chtěly prý tak protestovat proti tomu, že obchody vyhazují masivně ještě poživatelné potraviny,“ popisuje událost list. Protože byla nádoba uzavřena a připravena k odvozu, pojaly soudy skutek jako krádež a odsoudily ženy k sociálním pracím. Kromě toho dostaly podmíněné peněžité tresty.