Originální zvyk zaznamenal kulturní historik Čeněk Zíbrt (1864-1932). Milan Škoch (na snímku hraje na dudy) z Kovářovanu má zásluhu, že obchůzka nezanikla. Koná se na památku krále Baltazara, jenž přijel na velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna značí velblouda. Nikde jinde zvyk nenajdete. „Obchůzka otevírá masopustní čas," řekl Milan Škoch. Tradice byla přerušena v r. 1976, za 10 let se vrátila. Po pauzu nevynechala od r. 2003 ani rok. „Obejdeme tak dvacet stavení. Kromě nabízení klibny si připijeme, popřejeme do nového roku a užijeme legrace," řekl Milan Škoch.