Dvoudenní setkání odborníků z mnoha českých i zahraničních vysokých škol začala ve čtvrtek v sále zastupitelstva v budově krajského úřadu.

Rektor VŠERS Lubomír Pána upřesnil, že konference je zaměřena na problémy a výzvy Evropské unie v roce 30. výročí podpisu Schengenské úmluvy, ale také k rozvoji životní úrovně občanů států zastoupených na konferenci.

„Na programu konference je i zvláštní sekce pod názvem Československo a první svobodné volby v roce 1990. Tato sekce se uskuteční v rámci projektu Grantové agentury České republiky Průběh sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě," zmínil Lubomír Pána.

Připomněl, že Česká republika je součástí Schengenského prostoru již od 21. prosince 2007. „Náš stát harmonizoval činnost svých orgánů odpovědných za vnitřní bezpečnost s činností orgánů členských států Schengenu. Tuto skutečnost oceňují mladí lidé a především starší generace, která zažila nejen hraniční přechody, ale také dobu, kdy tyto přechody byly zadrátované a zabetonované. Význam Schengenské úmluvy je pro náš každodenní život naprosto zásadní, protože svoboda pohybu je vlastní každému člověku," řekl Lubomír Pána.

Velké mezinárodní konference pořádá vysoká škola vždy na jaře již po dvanáct let. V rámci té letošní předá rektor Lubomír Pána zástupcům města medaili VŠERS u příležitosti 750. výročí Českých Budějovic.