Venkovská dudácká muzika Bedrník byla založena v květnu roku 2008, historii má ale soubor mnohem starší. „Muzika jako taková fungovala již dlouho předtím, pouze pod jiným názvem," vyprávěl Jiří Letovský, jeden z členů souboru s tím, že původně členové souboru doprovázeli muzikanty a tanečníky folklorního souboru Soumrak ze Záluží u Českého Krumlova.

„Jak už to ale někdy bývá, i folklorní cesty se někdy rozcházejí," doplnil. A tak právě na jaře roku 2008 přišel ten moment, kdy se hudební složka oddělila od taneční a vznikl folklorní soubor s názvem Venkovská dudácká muzika Bedrník.

„Když jsme vybírali název pro toto hudební uskupení, padaly různé nápady. Některé byly dokonce i dosti kuriózní, jako třeba název Prdka. Tenkrát jej navrhoval náš basista, a měla to být zkratka pro Pravou dudáckou kapelu," vzpomínal se smíchem na začátky kapely jeden z jeho členů. Tento název však u zbývajících členů souboru nakonec neprošel, i když sice jen o pár hlasů. A tak museli hudebníci hledat dál. Z několika desítek nápadů se tak nakonec vylouply dva.

„Tím jedním bylo spojení Venkovská dudácká muzika, druhým zajímavým nápadem byl název Bedrník," vyprávěl člen souboru a dodal, že nakonec z toho vznikla Venkovská dudácká muzika Bedrník.

„Venkovská dudácká muzika proto, že každý z našich hudebníků je z jiné vesnice. A bedrník, neboli anýz, je v literatuře označován jako koření života, a to hudba, a nejen hudba lidová, bezesporu je. Proto jsme zvolili společný název," vysvětloval člen souboru, jak spolek ke svému jménu přišel.

Co se však týká místa původu kapely, tak to se dá jen těžko specifikovat. Snad obecněji lze říci, že se nachází někde mezi Českými Budějovicemi a Svatým Janem nad Malší. „Kdybychom to ale měli vzít podle národopisné oblasti, tak je to jednoznačně Doudlebsko. Skoro by se chtělo říci, srdce tohoto malebného koutu jižních Čech etnograficky zasahující území jižně od Českých Budějovic," řekl Jiří Letovský.

Nástrojové složení Venkovské dudácké muziky Bedrník tak odpovídá tomu, co je pro zdejší oblast více než typické. Jako v každé správné dudácké kapele ani tady nechybí dudy. Dále je zde možné slyšet štěbetání klarinetu. Nechybí ale ani housle, viola, vozembouch, muziku samozřejmě tvrdí basa. Příležitostně je možné slyšet i zobcové flétny.

Venkovská dudácká muzika Bedrník vystupuje při různých příležitostech spojených s výročními zvyky, ale také na výstavách, festivalech či městských poutích a slavnostech. Vidět jste ji mohli třeba na Klášterních slavnostech v Nových Hradech nebo při tradičním borovanském Borůvkobraní. „Rádi si ale zahrajeme také v malebných hospůdkách, ať už pro své známé a ostatní příznivce a nadšence folkloru," řekl Jiří Letovský.

Jednou z nejbližších akcí, na které bude Venkovská dudácká muzika Bedrník vystupovat, je Mariánská pouť ve Zlaté Koruně. Ta se tady uskuteční už tuto neděli 16. srpna. Ve středu 26. srpna se soubor v rámci oslav výročí 750 let založení jihočeské metropole pro změnu představí budějovickému publiku.

Repertoárem muziky není jen domácí oblast Doudlebska. Při jejím vystoupení můžete slyšet i písně jižních a jihozápadních Čech. Občas kapela nahlédne dokonce i pod pokličku západočeského folk-loru.