„Přijel jsem do místa, které je pro mě stále domovem, i když přes dvacet let působím jinde," zavzpomínal ve své řeči hlavní celebrant Jaroslav Karas, rodák z nedalekých Mišovic.

Kostel v Pohoří má za sebou generální opravu a září čistotou nejen zvenku, ale i uvnitř. „Sice jsme chvíli přemýšleli, koho pozveme na slavnostní znovuotevření, avšak volba byla nakonec velmi jednoduchá. Z pohořské farnosti pochází kněz, který dnes působí v Mladé Vožici, před tím se věnoval práci s mládeží v českobudějovické diecézi," upřesňuje a doplňuje kaplan Jan Mikeš.

Za spolupráci na opravě kostela poděkoval duchovní správce Karel Hampl nejen všem sponzorům, ale i řadě dobrovolníků. „Při konečném úklidu po malířích a zednících se nás tu sešlo pětadvacet, bylo to skvělé," pochvaluje si spolupráci ve farnosti kostelnice Růžena Blížilová.
Oprava kostela byla financována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu.

Spoluúčast ve výši deseti procent ze šesti milionů korun zajistila Římskokatolická farnost Pohoří zčásti ze svého rozpočtu a zčásti ze sponzorských darů. 

Marie Hrdinová