Hejtman Jiří Zimola, který návrh do programu dodatečně zařadil, tvrdí, že není možné, aby se církve staly samostatně činným ekonomickým subjektem, a byly osvobozeny od daní.

„Motivem novely není zpochybnění procesu morální a hmotné satisfakce církví a náboženských společností za historické křivdy, ale úsilí o narovnání stávajícího postavení církví v souladu s právním řádem," říká Jiří Zimola a uvádí, že kraj nyní čelí 23 žalobám církevních subjektů na určení vlastnictví k movitým a nemovitým věcem, dalších 55 žalob bylo podáno proti jihočeským obcím a městům a 78 proti fyzickým a právnickým osobám v kraji.

Podle návrhu zákonodárné iniciativy zastupitelstva Jihočeského kraje by mohly být od 1. ledna 2017 zdaněny 15 procenty paušálně vyplácené náhrady za církevní majetek, který nelze vydat, a finanční příspěvky na činnost církví a náboženských společností.

„Při setkáních s lidmi zjišťuji, že jsou znepokojeni situací ohledně způsobů úpravy vztahů mezi státem a církvemi," doplnil Jiří Zimola.

Jeho slova, za která si vysloužil potlesk a slovní podporu koaličních zastupitelů, ale opozice kritizuje.

Jaromír Talíř z KDU-ČSL se hned zpočátku marně pokusil odložit projednání na příště. „Návrh důležité legislativní iniciativy je první v našem volebním období, a my ho dostali elektronicky na vědomí dva a půl dne před jednáním," stěžoval si Jaromír Talíř. Hejtman uspěchanost vysvětlil tím, že si chtěli být jisti precizností návrhu, který je v zájmu společnosti, a jelikož hrozí prodleva, musí proto na program teď.

Jaromír Talíř se pozastavil i nad oběma provázanými projednávanými body, jimž byly žaloby a zákonodárná iniciativa. „Protože církev žaluje kraj o majetek, tak kraj navrhuje zdanění náhrad. Jinými slovy: naštvali jste nás žalobami, my vám zkrouhneme majetek," zjednodušil Jaromír Talíř.

„Materiál je napsaný nešťastně," myslí si právník Luboš Průša z Jihočechů 2012. „Někdo nám působí potíže, tak my ze msty a politických důvodů zdaníme to, co už je vráceno," shrnuje. Krátkou dobu na přípravu kritizuje i Jan Samohýl, nezávislý zastupitel za Jihočechy 2012.

„Zaráží mě, že když poprvé a asi naposledy dáváme impuls celému státu a chceme změnit určitý zákon, tak máme na připomínky k návrhu dva dny, což mi připadá jako neúcta vůči zastupitelstvu," myslí si Jan Samohýl s tím, že vládní koalice ČSSD a KSČM je si ale jistá, že návrh prohlasuje. Reagoval i na Zimolova slova kritizující žaloby církve na kraj ohledně určení vlastníka majetku. „Žijeme v právním státě a o určení vlastníka by měl tedy rozhodnout soud. Chápu zákon jako projev spravedlnosti ve společnosti. Spojení dvou bodů žalob a zdanění nemá racionální důvod, je to spíš odveta v duchu: Vy se soudíte, budete zdaňovat! Tento návrh mi tedy připadá jako lákavé předvolební téma a jsem zvědavý na hesla sociálních demokratů a komunistů," dodal Jan Samohýl. Hejtman ale důrazně popřel, že by zdanění církevních restitucí bylo součástí jejich předvolební kampaně.

Zastupitelé pak odhlasovali návrh Zdeňka Mráze z ČSSD na ukončení diskuse a hejtmanův návrh na novelu zákona přijali.

Stanovisko budějovického biskupství

„Návrh je předně protiústavní, neboť se jedná o retroaktivní zdanění a zásah do legitimního očekávání církví a náboženských společností ve smyslu čl. 1 dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně základních lidských práv a svobod. Je tedy v rozporu s Ústavou ČR a s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. Retroaktivita zdanění spočívá v tom, že nárok na výplatu celé finanční náhrady vznikl uzavřením smluv o vypořádání s jednotlivými církvemi. Finanční platby, které jsou rozloženy v čase, jsou pouze splátkami. Finanční náhrada již církvím připadla, stát nyní pouze splácí svůj dluh vůči církvím."
Generální vikář David Henzl