Znovu ho tu vysadili v roce 1995 a od té doby mu lidé postavili desítky budek.

„Vojenské lesy a statky (VLS) hlavní část budek instalovaly v letech 2010 až 2017 v Ptačí oblasti Boletice,“ upřesnil Petr Král, ředitel divize VLS Horní Planá. „V uplynulém roce zde byl proveden rozsáhlý průzkum výskytu puštíka, který ornitology příjemně překvapil. Z šesti desítek budek byla obsazena asi třetina.“

V lesích o velikosti asi 50 km čtverečních se nachází okolo sedmnácti teritorií puštíka bělavého. Na letošek lesníci naplánovali opravy a výměny poničených budek, budou je také monitorovat.

Puštík hraje v lesích velmi významnou roli, redukuje stavy škůdců. Až dva hektary mladého lesa ročně totiž dokáží zpustošit malí hlodavci.

Vlha pestrá významněji zahnízdila i v jižních Čechách.
Vlha pestrá, opeřená paleta barev, poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

„Tento přírodovědný program je ukázkou propojení lesního hospodaření se zájmy ochrany přírody,“ pochlubil se Petr Král, „tito dravci se významně podílejí na udržení stavu hlodavců. Stavíme ale také budky pro sýce rousného a poštolku obecnou.“ Pro sýce instalovaly VLS na Boleticku 90 budek, desítka umělých hnízdišť pak je určena pro poštolku.

Že program funguje, potvrdil Bohuslav Kloubec z České společnosti ornitologické. „Bylo velmi překvapivě zjištěno, že puštík bělavý se vyskytuje běžně prakticky na celém území v západní části Ptačí oblasti Boletice.

Pro Šumavu doposud zcela mimořádná početnost řadí puštíka bělavého ve sledovaném území mezi nejběžnější druhy lesních sov, dosahujících hnízdní hustoty jednoho páru na několik km čtverečník lesních porostů.

Na základě těchto aktuálních údajů je nutno i výrazně přehodnotit odhad celé šumavské populace puštíka bělavého,“

Dobrá praxe. Město zároveň s novým tržním řádem vydalo doporučení, kde uvádí konkrétní příklady, jak by prostor před obchody měl, resp. neměl vypadat. Jako dobrou praxi uvádí květinářství  na Latránu.
Krumlov schválil první výlohy, na ty problematické se chystá