Naštěstí ještě vytočil linku budějovické Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o. p. s. „Chtěl bych skoncovat se životem," svěřil se poradci. „Z hlasu i rozhovoru bylo slyšet, že pán je na konci sil a se sebevraždou to myslí vážně, měl již vše promyšlené, jen si chtěl
s někým ještě popovídat," shrnuje dojem z nevšedního telefonátu vedoucí poradny Miloslava Hanousková.

Karel přišel o práci, dlužil
na nájmu, elektřině, bankám. Věřitelé od něj už vymáhali peníze exekučně, stále mu někdo vyhrožoval. A Karel se za svou situaci styděl. Tak moc, že se zdráhal svěřit i rodině. Nechtěl trápit dceru, která čekala miminko, takovými starostmi a na jejich řešení byl sám již příliš vyčerpaný.

Poradce ale zachoval chladnou hlavu a nabídl, že společně najdou cestu z krize. „Důležité bylo v první řadě volajícího zklidnit a získat jeho důvěru. „Které dluhy vám dělají největší těžkosti? Víte, kolik dlužíte? Jak vysoký máte příjem?" ptal se poté opatrně poradce, aby mohl navrhnout řešení.

Tím byl pro Karla osobní bankrot. Bylo ale potřeba, aby poradnu navštívil osobně. „Souhlasil, ale stejně jsme všichni byli celý týden napjatí, jestli si to nerozmyslí," vypráví poradkyně Petra Sádovská.

Po pěti konzultacích nabral příběh pana Karla obrat k lepšímu, dnes se oddlužuje. Poradci ale pomáhají zvládat situaci stovkám dalších dlužníků. Nechybí mezi nimi dokonce už ani středoškoláci.

Do dluhových pastí padají 
i středoškoláci

Bezmála čtyři stovky Jihočechů požádaly letos o rady, jak se vypořádat s dluhy, odborníky českobudějovické Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. Ve většině případů nechali svou situaci dojít až do stádia exekucí či insolvenčního řízení.

Podle poradkyně Petry Sádovské proto není výjimkou, že především první konzultace s takovými klienty bývá nabita emocemi. „Ti lidé jsou v krizové situaci, v obrovské tísni, emočně rozladění," vysvětluje. Většina klientů přitom v součtu svým věřitelům dluží více než půl milionu korun.

„Důležité je klientovi vysvětlit, že i v takové situaci existuje řešení. Je ale potřeba jej přesvědčit, aby začal jednat. My mu vysvětlíme, co jej čeká a co musí udělat," nastiňuje Petra Sádovská. „Řešení, které poradci navrhují, vždy vychází z finanční situace klienta, většinou spočívá v oslovení věřitelů a dohodnutí rozumných splátkových kalendářů. Někdy pak pomáháme zpracovat návrh na oddlužení," shrnuje ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický.

Týká se to stále častěji i překvapivě mladých dlužníků. Získat půjčku bez ohledu na to, zda ji dotyčný je schopný splácet, je totiž jednoduché, leckteré banky dokonce půjčují peníze již studentům středních škol, kteří nemají stálý příjem. „Výjimkou nejsou osmnáctiletí středoškoláci, o jejichž dluhu se rodiče dozvědí až v momentě, kdy jim hrozí exekuce," varuje zástupkyně Československé obchodní banky Alice Jungwirthová. Podle ní je problém právě v tom, že řada finančních ústavů nemá přísná pravidla pro poskytování půjček. „I mladí lidé podle našich zjištění navíc pokulhávají ve finanční gramotnosti," poukazuje na další problém Petra Sádovská.

Mezi dlužníky se stále objevuje také vysoké procento starších lidí, kteří si půjčují peníze, aby přilepšili svým dětem. „Když pak potřebují pomoct ze složité situace, mladí často pomoc odmítnou," shodují se poradci. Ve svých kancelářích se velmi často setkávají i s osaměle žijícími starobními důchodci, kteří nezvládají z příjmů pokrývat náklady na bydlení, dluhy se s nimi mnohdy táhnou 
z předdůchodového věku.