Reitbauer tvrdí, že kvůli stínu je u nich v domě už ve čtrnáct hodin šero. Nabídl prý sousedovi za jeho pozemek desetinásobek obvyklé ceny, ale jednání ztroskotala. Pak u něho došlo ke zkratové reakci a sáhl po pile. „Byla to chyba, které lituji. Hoferovi jsem se omluvil," řekl.

Poškozený důchodce chce náhradu škody a vypočítává, že nové šest metrů vysoké stromy by podle lesní školky přišly na tisíc eur za kus. Reitbauer se snaží o mimosoudní vyrovnání: „Je mi jasné, že budu muset nahradit víc než cenu dřeva…"

Odvrácená stávka

V úterý měla začít časově neomezená stávka v rakouském kovoprůmyslu. Na poslední chvíli došlo k dohodě. Zaměstnanci dostanou od 1. listopadu v průměru o 2,85 procenta vyšší mzdy, tedy nad inflaci, která byla naposledy 1,7 procenta. O nových úpravách práce přesčas budou strany jednat zvlášť a po jednotlivých svazech. Dohodnout se mají do 30. června.  Téma bylo prozatím vyňato z kolektivních smluv pro příští rok, což odboráři označují za svůj úspěch.  Dohoda se týká 120 000 kováků, tedy dvou třetin zaměstnanců branže.

Sundal ho z posedu

Koncem září měli myslivec a sedlák v okrese Braunau konflikt, který skončil u soudu v Riedu. Zemědělec nejspíš nechtěl, aby myslivec z posedu střílel, protože už se mu v minulosti stalo, že byl takto ohrožen, popisuje deník OÖN. Nařídil proto myslivci, aby slezl, jinak že mu „pomůže" traktorem s vidlemi. Skutečně do konstrukce posedu strčil a „nepříteli" hrozil, že ho přejede. Když vylekaný muž slezl, zemědělec – sám bývalý myslivec, nyní ale se zákazem držení zbraně - ho napadl a lehce zranil na hrudníku. Tím si vysloužil desetidenní vazbu, sděluje linecký list. Soud mu přičetl i to, že z posedu odstranil kameru a nový hliníkový žebřík, které pak u něho byly zajištěny. Soudce ho uznal vinným útiskem a uložil mu šest měsíců podmíněně. Musí také absolvovat ochranné léčení psychiatrické. Napadenému myslivci přidělil ochranu. Ten prý ještě nepřekonal šok, který tehdy utrpěl, a po některých výrocích odsouzeného u soudu si myslí, že už raději do svého revíru ani nepůjde…

Čechy zaskočil letní čas

Ze záchrany českých horolezců.Bouřka s krupobitím, která se v neděli večer přehnala nad Horními Rakousy, přivedla do těžké situace také turisty a horolezce. Mezi nimi byla čtyřčlenná skupina Čechů, která uvízla na slaňovací trase ze severozápadního hřebenu Velkého Prielu.  „Provozovatelé Welské chaty Silvia Klausnerová a Leo Bammer, kteří v tu dobu byli na místě jen náhodou, protože objekt přijeli zazimovat,  zahlédli asi 400 metrů odtud a ve výšce asi 2000 metrů ve stěně světla. Rozpoznali nebezpečnost situace, alarmovali záchranáře a vystoupali k patě stěny, aby navázali s Čechy kontakt," popisuje deník Volksblatt. Ti mezitím slezli o sto metrů níž, ale pevnější stanoviště nenašli. Záchranáři jim pak prosvítili cestu reflektory. „Tři muži a jedna žena byli i přes nejlepší vybavení zcela promočeni a silně podchlazeni," uvádí dále list. „Jak řekli, sami pochybovali, že by strávili noc na stěně bez úhony." Riziko v místě zvyšuje to, že déšť často uvolňuje kameny.

„O posunu času  jsme věděli, ale potřebu doby k sestupu jsme přesto podcenili," řekl jeden z výpravy dalšímu deníku OÖN.

Nález vetřelce policie zadokumentovala.Usnul na hřbetu koně

26letý muž z okresu Landsberg v Horním Bavorsku se vrátil v neděli domů opilý, vešel do stáje a uvelebil se k noclehu - na hřbetu koně. „Ten s ním trpělivě stál až do ranních hodin, kdy vetřelce našla jeho majitelka a chlápka poslala domů," uvádí deník PNP z policejní zprávy. Z ní také přebrala „služební fotku doličnou".

Europlány Blue Danube

Linecký „Blue Danube Airport" se chopil myšlenky stát se „letištěm evropského regionu", napsal pasovský deník PNP. Experti výzkumné platformy pro mobilitu, dosažitelnost a dopravu, kterou ustanovil loni Euroregion Dunaj – Vltava, si to prý dovedou představit.

Z prezentace role lineckého letiště.Odborníky přivítal ředitel letiště Gerhard Kunesch v učebně vedle vzletových a přistávacích drah, aby si mohli udělat sami obrázek o „předním regionálním letišti Rakouska"a sledovat aktuální denní ruch, uvádí list. Jako moderní logistické letecké centrum slouží v prohlubujícím se zasíťování hospodářského světa k zajištění osobní a nákladové přepravy průmyslové oblasti Horní Rakousy a umožňuje i zajímavé turistické lety na kratší a střední vzdálenosti, rozepisuje se PNP. „Jako centrální součást hornorakouské dopravní infrastruktury letiště zajišťuje mobilitu a rychlou dosažitelnost, a tím získává v návaznosti na integraci Evropy stále víc na významu," tvrdí.

„Protože leží v geografickém středu Euroregionu Dunaj – Vltava (EDM), mohlo by být v budoucnu snad označováno jako letiště tohoto euroregionu,," konstatoval v deníku ředitel Euregia Bavorský les – Šumava – Dolní Inn Kaspar Sammer a dodal, že taková kooperace by znamenala mílový krok v přeshraniční spolupráci a představovala by předpoklad budoucího posílení východobavorského, českého a horkorakouského území.

V semináři na lineckém letišti představil projektový manažer Jan Gregor podle PNP i další aktuální a střednědobé přeshraniční infrastrukturální záměry silniční a železniční dopravy, o nichž by mělo  v tomto týdnu hlasovat prezídium EDM „před přikročením k realizaci". Jako příklady deník uvádí „prodloužení" bavorské B 12, která má být na české straně rychlostní silnicí R 4, a výstavbu B 11 od Deggendorfu přes Železnou Rudu jako důležitý krok pro rychlé a efektivní spojení směrem na Prahu. „Dolnobavorským oblastem na něm hodně záleží. Žádají proto také od českých kolegů další stavební opatření na těchto okrajových trasách.  Dalšími důležitými milníky pro budoucnost regionu a tím i celého EDM jsou ale i další iniciativy jako zajištění dopravního systému v oblastech národních parků, veřejná doprava autobusy a regionálními vlaky a připojení regionu na evropské dopravní sítě," uzavírá pasovský deník.