Jak popsali pracovníci Třeboňské záchranné stanice pro volně žijící živočichy, velkému nebezpečí labutí rodina unikla díky všímavosti místních obyvatel, kteří početné ptačí výpravě pomohli se přemístit z frekventované silnice alespoň na návesní rybník.

„Ten je však s ohledem na svou polohu a charakter jako dlouhodobé útočiště pro labutě nevhodný. Za asistence pracovníků Hasičského záchranného sboru z Třeboně a přítomných obyvatel a se nám nakonec podařilo celou rodinu odchytit a převézt do bezpečí na rybník Starý Vdovec," vylíčili s poděkováním za účinnou pomoc záchrannou misi, které se zúčastnilo více než deseti lidí.