Jak uvedla tisková mluvčí Třeboně Jitka Bednářová, dotaz na častý přelet letadel nad Třeboní zazněl na jednání zastupitelstva již v říjnu loňského roku. „Žádný jiný podnět město v této souvislosti nezaznamenalo. Přesto byl ze strany města vznesen dotaz na příslušné úřady, které mají v kompetenci letecký provoz," informovala.

Vyjádření Úřadu pro civilní letectví, Armády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, Českého inspektorátu lázní a zřídel nyní město zveřejnilo. „Dle těchto vyjádření příslušné úřady nemají informace o odchylkách od standardního režimu," ujistila Jitka Bednářová. Podle informací ministerstva zdravotnictví dochází již několik let k meziročnímu zvyšování počtů letů na standardních letových hladinách nad osm tisíc metrů. Tyto lety však podle ministerstva nenarušují lázeňský režim ani zplodinami ani hlukem, a nemají tak vliv na kvalitu poskytované lázeňské rehabilitační péče. O letech v nižších letových výškách nemá ministerstvo žádné informace.

„Nad katastrem obce Třeboň není letecký provoz leteckými zákonnými předpisy nijak omezen, ani zakázán. To znamená, že letadla mohou nad tímto územím přelétávat jako nad obydlenou oblastí při splnění určitých pravidel létání," informovala Jitka Bednářová na základě sdělení Úřadu pro civilní letectví.

Pro poskytnutí přesnějších informací o přeletech město doporučuje přímo se obrátit právě na tento úřad. „Je však nezbytné znát přesnější podrobnosti letů, a to alespoň datum a čas a místo pozorování, případně typ letadla, poznávací značku, barvu letadla či mít k dispozici fotodokumentaci nebo záznam letu daného letadla," vyjmenovala.