„Problematika nádorových onemocnění kůže i mozku prošla v poslední době stejně jako další diagnózy rychlým vývojem, který přinesl řadu novinek v diagnostice i léčbě. Cílem sympozia je proto vytvořit jejich ucelený obraz a moderní trendy podrobně prodiskutovat na širokém odborném fóru," přiblížil program akce primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice a také vědecký sekretář kongresu MUDr. Václav Janovský.

Jihočeské onkologické dny se po dvaadvaceti letech staly z původně regionální lékařské konference jedním ze dvou nejvýznamnějších sympozií svého druhu v České republice. „Vzhledem k tomu, že onkologie je multidisciplinárním oborem, jsou zde zastoupeni nejen kliničtí onkologové a radioterapeuté, ale i chirurgové, patologové, radiodiagnostici, dermatologové, neurochirurgové a neurologové i další odborníci," doplnil Václav Janovský.

Mezi příčiny vzniku nádorových onemocnění patří dědičné faktory, životní styl, stres, stravovací návyky, kouření, alkohol a další.