Účelem bylo zjišťování počtů stromů nově napadených lýkožroutem smrkovým v hůře přístupných lokalitách, kde není možná vizuální kontrola ze země. Letecký monitoring se týkal všech šesti územních pracovišť. Naposledy vzlétl vrtulník s lesníky ve středu nad porosty spadající pod územní pracoviště Borová Lada.

Mlžný opar nad porosty způsobil, že nebyla dostatečně patrná barevná změna na stromech napadených kůrovcem. To byl podle Petra Kahudy z oddělení lesního provozu Správy NP Šumava důvod, proč vrtulník s lesníky vzlétl na posledním územním pracovišti v Borových Ladech se zhruba dvouhodinovým zpožděním. „Opar nad lesy omezuje viditelnost, proto jsme čekali na lepší podmínky, ale ani tak nebyly zcela ideální a vrtulník musel létat v nižší výšce nad lesními porosty. Pak jsou viditelnější koruny, které jsou po napadení kůrovcem nažloutlé až rezavé," vysvětlil Petr Kahuda.


Ideální stav při odhalování nových kůrovcem napadených stromů je podle něho ve chvíli, kdy je strom krátce po napadení a pod ním jsou patrné drobné pilinky ze závrtů kůrovce. „To by bylo ideální, ale prakticky je to nemožné. Přesto letecký monitoring hodně pomáhá. Pořád je dostatek času nové kůrovcové stromy do zimy zpracovat, protože teď už z nich kůrovec nevylétává a chystá se ve stromech přezimovat," vysvětlil Petr Kahuda.


Lesník z vrtulníku do aplikace v mobilním telefonu zaznamená přesnou GPS polohu a počet napadených stromů, údaje se přenášejí do počítače, takže lesník má pak možnost vytisknout si přímo mapu, přímo v terénu následně vyznačí napadené stromy a na určené místo vyšle těžaře k likvidaci napadených stromů.