Mnozí ho chtějí pohřbít, takže hodně psích nebožtíků odpočívá v zahradách, kde se proháněli, což veterinární zákon za určitých podmínek dovoluje.

HŘBITOV V PÍSKU
Od roku 2014 funguje zvířecí hřbitov v Písku. Nachází se v blízkosti areálu Lesního hřbitova a spravují ho Městské služby Písek. První pohřeb se tady uskutečnil krátce po otevření, jednalo se o zlatého retrívra. Od té doby následovalo přes dvacet dalších obřadů, převážně pro psy. Městské služby vycházejí vstříc požadavkům zájemců. „Když ukládáme zvíře do hrobu, rodina je u toho. Každý má jiné přání, jak se rozloučit. My se snažíme vyhovět,“ poznamenal správce Lesního hřbitova Josef Hrádek ml.

Své čtyřnohé členy rodiny sem neukládají jen místní, ale také lidé z Českých Budějovic či Strakonic. Na Trhovosvinensku je 21 pejsků a kočiček pochováno na soukromém pozemku Jana Hajného. Na dvouhektarovém oploceném prostoru leží jeho zvířecí kamarádi a mazlíci přátel. Jak mnoho zvířata pro člověka znamenají, vyjádřil vloni Jan Hajný na svých stránkách v loučení s kočičkou Bellou: „Žili jsme spolu 3 roky, 4 měsíce a 3 dny. Milovali jsme se a moc se mi po ní stýská. Našel jsem ji dnes na cestě a vypadala, jako by spala.
Žádná krev, žádná modřina. Nemohl jsem uvěřit, že je mrvá. Bude spinkat s ostatními pejsky a kočičkami a u mě v posteli bude moc chybět…“

Zákon povolujeNerozhodla-li Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků.