Výstavu, která bude zahájena vernisáží v úterý v 17 hodin, má na starost kurátorka historických sbírek Petra Fetrová.

„Výstavu jsem vymyslela po rozhovorech s našimi odborníky, kteří jsou na svou práci pyšní. Výstava je zajímavá tím, že lidé uvidí exponáty rozpracované, tedy ještě nezrestaurované. Navíc budou moci posoudit kontrast mezi tím, jak exponát vypadal na počátku prací, a jak vypadá  teď. Na popiscích srozumitelně uvedeme, jaký byl průběh prací," uvedla Petra Fetrová.

Na výstavě se podílí třináct expertů a bude se na co koukat. Jen „sekce" starobylého nábytku nabídne třináct exponátů, například část původní a část už zrestaurované skříně. Dále se tu objeví archeologické nálezy, plastiky, cíny, obraz, plechové znaky. „Vrcholem" bude částečně zrestaurované portálové okno zbořené táborské synagogy. Nádherná židovská stavba padla pod bouracími kladivy v roce 1977.

„Dále bych upozornila na zlatou záušnici ze starší doby bronzové nalezenou jako součást hoamadnéhé nálezu spolu s měděnými žebry v Bernaticích u Písku," uvedla Petra Fetrová. Zajímavá bude blatská světnice 
s postelí, stolem, židlí, lavicí, kolébkou a rohovou skříní, tzv. koutnicí. Lákadlem se stane vystavený kus historické výpusti objevené při odbahnění rybníka Jordán.

Pokud se návštěvník nespokojí se samostatnou cestou na výstavu, může si počkat na tři komentované prohlídky 
s konzervátory a archeologem Rudolfem Krajícem. Ty se uskuteční 28. 11., 9. 1. a 6. 2. 2014. Výstava skončí 23. února 2014.

V úterý ji zahájí až hodinový koncert skupiny Lanugo (moderní pop, jazz a soul).