Spokojeni nejsou ani taxikáři, kteří na náměstí sice mohou, ale mají tu prý málo stanovišť. Navíc policie taxikáře v poslední době zvlášt přísně kontroluje.

„Každopádně se rýsuje, že zákaz vjezdu na náměstí bude trvalý," píše deník OÖN. Místostarostka pro dopravu Karin Hörzingová si to prý rozhodně umí představit a iniciátorka myšlenky Gerda Lengerová (Zelení) dokonce usiluje o rozšíření doby zákazu o prázdninách, adventu a trzích i na celou sobotu. To ale Hörzingová odmítá s poukazem na důležitost místa pro dopravní obslužnost navazující na Most Nibelungů.

Potraviny pod lupou

Loni bylo v Rakousku kontrolováno víc výrobců potravin, ale počet zjištěných závadných produktů poklesl, zaznamenal deník Volksblatt. Loni orgány dohledu vedly 73 308 kontrol provozů, o pět procent víc než v roce 2012. Analyzovaly 31 333 vzorků. Z nich bylo jako zdraví škodlivých zjištěno 117 (0,4 procenta) a jako nevhodných pro lidi 1137 (3,6). Nejčastější závady byly v chybějícím nebo zavádějícím označení výrobků (u 2991 vzorků).

Nežádoucí „moderna"

Jak píšeme na straně 6, kapela LaBrassBanda bude aktuálně hvězdou „Woodstocku dechovek" v hornorakouském Ortu. „Doma" v Bavorsku ale není všude prorokem. Její avizovaná účast na velkém folklorním festivalu skupiny 17. – 27. července v Ruhpoldingu vyvolává roztržku mezi vyznavači lidových zvyků a tradic. „Mnozí jsou nejistí, zda je s tradičním pojetím folkloru slučitelné nechat v rámcovém programu takových slavností  vystupovat moderní skupiny jako LaBrassBanda, Keller-Steff-Band nebo Seer," píše deník PNP.

Podle Petera Eichera, předsedy bavorského svazu lidových zvyků, to zkrátka „nepasuje". „Zavázali jsme se pěstovat pravdivě podávanou pravou lidovou muziku a kroje, a teď máme být pořadateli popového koncertu, při kterém muzikanti vystupují bosi a v tričkách přes kožené kalhoty," říká. „Takhle nemůžeme reprezentovat Bavorsko!" Ujišťuje, že nemá nic proti muzice, ale každá má prý svůj čas a tahle na slavnosti lidových zvyků nemá co pohledávat.

Pořádající spolek D'Miesenbacher ale vidí ve vystoupeních  LaBrassBandy 23. července a Seer 22. července vítanou příležitost přilákat mladší publikum. Jeho předseda Hermann Feil (47) chce s odpůrci diskutovat u kulatého stolu a žádat je o porozumění pro to, že krojované spolky jdou novými cestami a otevírají se společenskému vývoji a potřebám.  „Jsem přesvědčen, že foklor krojů velmi dobře můžeme a musíme kombinovat s moderními, na publikum působícími,  vlivy, abychom si udrželi životaschopnost," říká. „Je ovšem třeba vybírat s citem a hledat přiměřenost, a ta je u LaBrassBandy nebo Keller Steff stoprocentně. Stojí za svým domovem,  za tradičními hodnotami, a dokáží je zprostředkovávat naší velmi rychle žijící a často povrchní společnosti…"

Peter Eicher stejně jako dlouholetý předseda svazu lidových zvyků a nyní jeho čestný prezident Otto Dufter se ale přehlídky v Ruhpoldingu nezúčastní. Je prý urážkou kroje, když jsou takto porušována základní pravidla slavností nefalšovaných lidových zvyků – ke koženým kalhotám podle nich patří bílé košile, černé stylové boty a pletené „zahřívače lýtek", tzv. „loiferl".  Podle Duftera jsou nepatřičné i dlouhé vlasy. „Podle mne je tu příliš zaměření na zábavu a show," říká. „Musíme zpátky ke kořenům…," dodává Eicher. Nafouklý předražený rámcový program prý není třeba. „Když tři, čtyři dechové hudby zahrají po hodině, je to báječné. Kdo by chtěl ještě víc zábavy, může podle mne organizovat třeba slavnost vína." Také další vysoce postavené osoby ve vedení svazu bavorských zvyků by viděly v tomto „gigantismu" ztrátu věrohodnosti festivalu.

close Radní chce širší parkoviště pro ženy. zoom_in Parkoviště jen pro ženy?

Nová městská radní z bavorského Sandbachu učitelka Kathi Uttenthalerová (29) navrhuje vyhradit ve Vilshofenu parkoviště speciálně ženám. „Ve stavebním výboru zpočátku neviděli takovou potřebu, písemný návrh vzbuzoval dojem, že ženám jde o co nejkratší cestu k toaletám, ke kavárně a k obchodům," píše deník PNP. „Při ústním projednávání ve výboru Uttenthalerová vysvětlila, že Vilshofen musí zůstat atraktivní pro ženy a matky, aby za nákupy nejezdily do jiných měst, kde jsou taková parkoviště obvyklá."

V podstatě má jít o označená parkovací místa poněkud širší než obvyklá, aby matkám umožňovala pohodlněji a bezpečněji „vysadit" z aut děti.

Výpověď za plíseň

Okamžitá výpověď z nájmu je platná i bez předchozího varování, pokud nájemce příliš pozdě ohlásí plíseň na zdech a pro její odstranění  je pak nezbytná rozsáhlá sanace. Podle PNP tak už pravomocně rozhodl úřední soud v Augsburgu. Nájemce, manželé se čtyřmi děti ve věku od čtyř do čtrnácti let, zjistili v roce 2009 plíseň ve svém bytě, ale majitele informovali až v roce 2013. Soud uzavřel, že nájemníci zanedbáním své oznamovací povinnosti závažně ohrozili stav bytu. Okamžitá výpověď tedy byla poprávu.

Za porno příšel o létání

Dalekosáhlý důsledek má pro 48letého amatérského pilota odsouzení za držení dětské pornografie k podmíněnému trestu. Letecký úřad pro Horní Bavorsko mu poté odebral pilotní průkaz s odůvodněním ztrátou spolehlivosti ve smyslu zákona o letectví. Správní soud v Ansbachu rozhodnutí úřadu potvrdil, píše PNP. Pilot argumentoval, že jeho trestný čin nemá nic společného s létáním. Soud naopak upozornil na to, že pilot na letištích vstupuje do bezpečnostních zón. Proto musí být garantováno, že dodržuje pravidla a zákony.