Což je možné pouze za předpokladu, že přehrada v těch chvílích bude vypouštět patnáct kubíků vody za sekundu. Projekt je jedním z těch, které mají přeměnit bývalé průmyslové zaměření Loučovic na rozvoj turistického ruchu, aby se v obci zlepšily podmínky pro zaměstnání místních.

První zájemci si mohli divokou vodu pod přehradou organizovaně sjet během olympiády v rámci programu Rio Lipno. Zájem byl velký.

Jak se splouvání vody osvědčilo, sledoval starosta Loučovic Jan Kubík. „Byl jsem se tam pochopitelně dívat. Plavbu si vyzkoušela spousta lidí, myslím si, že z ní byli nadšení. Potvrdili mi, že by určitě takovou atraktivitu v této lokalitě uvítali. Rádi by řeku sjížděli pod dohledem instruktorů, řada lidí jela divokou vodu poprvé. Měli z toho zážitek na celý život."

Zájemci na raftech ale ještě nejezdili celý úsek až k loučovickému jezu, končili plavbu výš, kousek pod Povodím Vltavy.

Starosta je s výsledkem spokojený. „Podle mého názoru máme ten projekt připravený dobře," je přesvědčen Jan Kubík. „Víme, jaká jsou jeho úskalí a jsme na ně připraveni. Potřebujeme ale především získat souhlas pro pouštění potřebného množství vody z přehrady. Nyní jí teklo přesně tolik, kolik potřebujeme patnáct kubíků. Na každoroční mistrovství republiky, které se odehrálo nedávno, se pouští 20 až 25 kubíků, podle toho, co se zrovna jede. Ale tolik vody my nepotřebujeme. Nám jde o jízdy pro veřejnost."

Vyššího stavu vody se snaží využít i extrémní kanoisté, které přitahují obzvláště Čertovy proudy pod Loučovicemi. „Při těch patnácti kubících tam ale nejezdil skoro nikdo," říká starosta. „Jsou tam úseky, kde by museli lodě přenášet a to snižuje atraktivitu jízdy."

V současnosti projekt Divoká voda Loučovice čeká na to, jak dopadne žádost o mimořádnou manipulaci s vodou, aby bylo možné projekt spustit.

„Během olympiády jsme nechali dělat další měření vody a parametrů, které po nás chtěli pracovníci životního prostředí," doplnil Jan Kubík. „Z toho bychom měli mít v září výsledky. A na podzim bychom chtěli zahájit další jednání se společností ČEZ."

Co se týká využití prázdných břehů po zlikvidovaných loučovických papírnách, v tom ještě není jasno. „Není vyjasněná majetková držba, pozemky jsou v nějakých přesunech, nevíme, kdo bude jejich konečný majitel. Tím pádem těžko předvídat, co tam vznikne, nebo nevznikne. Mělo by to ale být něco, co bude zapadat do turistické infrastruktury," řekl Jan Kubík. „Podnikatelé musí vymyslet, co by tady turistům nabídli. Když tu nic nebude, lidé pochopitelně nebudou mít důvod se v obci zdržovat nebo do obce zacházet."

Například čtyřiapadesátiletý Miroslav Švancar z Loučovic projektu fandí. „Podle mě je to dobrá věc. My máme hotel, takže každé rozšíření nabídky pro turisty je dobrá věc a vítáme to. Během mistrovství ČR na vodě jsme větší přísun lidí zaznamenali, ale během Rio Lipno ne. To se odehrávalo hlavně na Lipně. Až projekt divoká voda spustí, jedna z věcí, která by se mohla v Loučovicích udělat, je třeba kemp, aby tu lidi mohli stanovat. Ten by mohl znamenat určitý přínos pro Loučovice," zauvažoval Miroslav Švancar.

„Já mám jiné starosti," usmívala se pětatřicetiletá Ludmila Míčková z Loučovic. „Myslím ale, že je to dobrý záměr, pracovní místa jsou tu třeba a proto je třeba, aby se tu turismus rozjel.

Novým směrem se jít po vodě nedá, je přesvědčen učitel školy
Projekt Divoká voda Loučovice má i odpůrce. Jeden z iniciátorů petice „Kam se valí loučovické proudy" je učitel Jaroslav Jonáš z Loučovic.

Projekt Divoká voda Loučovice se vám nezamlouvá. Proč? Z čeho máte obavy?

Především chci zdůraznit, že záměr Svazku obcí divoká voda Loučovice (DVL) na komerční a masové využívání jedinečného řečiště Vltavy pod Lipnem byl inspirován vodácky atraktivními Čertovými proudy v Národní přírodní rezervaci Čertova stěna. Pod názvem „Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí ve vztahu k projektu „Čertovy proudy Loučovice" ho v září 2013 zpracovali tři mladí řešitelé ze soukromé Vysoké školy hotelové v Praze 8. Celý projekt komerčního využívání Vltavy nelze zúžit na pouhý úsek od VD Lipno I až po jez v Loučovicích. Záplavová vlna z přehrady se samozřejmě nezastaví pod OÚ v Loučovicích, ale povalí se s nezmenšenou silou dále do NPR Čertova stěna Luč. A po ní se denně povezou desítky extrémních vyznavačů vodáckého adrenalinu, nikdo jim v tom nezabrání, ani bránit nemůže. Tvrzení zadavatelů projektu, že jim jde pouze o horní úsek řeky, je mírně řečeno licoměrné. V otevřeném dopisu hejtmanovi kraje Jiřímu Zimolovi a také v petici jsem již před rokem upozorňoval na tyto zásadní problémy:
Za prvé: Fatální devastace unikátního přírodního řečiště Vltavy od VD Lipno I až po VD Lipno II nad Vyšším Brodem (včetně NPR Čertova stěna Luč) v důsledku extrémního špičkového denního průtoku v období květen až říjen. Toto území má nesmírné přírodní, kulturní, historické, estetické i duchovní hodnoty. Žije zde mnoho chráněných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů (rak říční, ledňáček říční, původní populace pstruha potočního, přeslička zimní). Jinými slovy, realizace projektu „Divoká voda Loučovice" by představovala degradaci přírodního a kulturního pokladu Vyšebrodska Čertových proudů Vltavy na komerční vodácký kanál k provozování masových adrenalinových zábav.
Za druhé: Požadovaná změna Manipulačního řádu VD Lipno I a II by znamenala snížení výroby elektrárny Lipno o cca 9 000 MWh; jednalo by se o nenahraditelnou ztrátu potenciálu obnovitelného zdroje s případnými dopady na životní prostředí. 9 000 MWh totiž představuje pokrytí roční spotřeby více než 3 000 domácností). Společnost ČEZ, a. s., vyčíslila ztráty na desítky milionů Kč ročně a navrhovanou změnu MŘ v červnu 2015 jednoznačně zamítla. Provozovat současně elektrárnu a komerční „Divokou vodu Loučovice" je nemožné.
Za třetí: Bezpečnostní rizika obyvatel a turistů v důsledku denního bleskového a extrémního kolísání průtoku ve vodním toku s rozptylem od 1,5 m3/s do 15 m3/s.
Za čtvrté: Nesmyslné upřednostňování zájmů úzké zájmové skupiny adrenalinových vodáckých zábav na úkor jiných rekreačních a sportovních aktivit v době, kdy se vody v krajině kriticky nedostává.