„Strom už byl poražen,“ informuje páteční deník OÖN. Vyrostl v polesí státních lesů a splňuje přísné podmínky pro instalaci v hlavním městě Horních Rakous – kmen má na základně průměr kolem 30 centimetrů a je 23 metrů dlouhý. „Delší být nesmí, aby při vztyčování na náměstí nepoškodil horní vedení troleje,“ říká Norbert Pangerl, místopředseda krojovaného národopisného spolku "D’Altmünsterer". Jeho šestnáct členů se úkolu pořídit májku pro Linec ujalo, jako to už více než 50 let dělá pro své město.

Stromy pro Traunsee jsou obvykle káceny a upravovány až pár dnů před prvním májem. Ten „dárkový“ pro Linec už leží oloupán pod střechou. „Chceme, aby trochu vyschnul a tím byl lehčí,“ uvedl Pangerl. „To usnadní transport.“ Kde jej uskladnili, to je přísně tajné, prý aby nikoho nenapadlo jej ukrást. (Přičemž právě venkovská chasa Altmünsteru je obávána svými drzými krádežemi májek, dodává linecký list.) 30. dubna bude převezen po trase 75 kilometrů do Lidových zahrad v Linci. Odtud jej Altmünsterští dopraví koňským potahem na náměstí, kde jej 20 mužů vztyčí. Doprovodná 75členná delegace dárcovské obce bude na místě muzicírovat, předvádět lidové tance a ukazovat „měšťákům“, jak se slaví svátky na Traunsee. Večer je přijme zemský hejtman Thomas Stelzer. „Pro první noc převezmeme střežení májky. Pak už na svůj strom musejí dohlédnout sami Linečáci,“ dodává Pangerl.

Pospíchají do důchodu

Jen 57 procent „novopenzistů“ v roce 2016 bylo zaměstnáno až do poslední chvíle, napsal Volksblatt ze zjištění hornorakouské Zaměstnanecké komory. 21 procent pobíralo podporu v nezaměstnanosti, devět procent nemocenské nebo rehabilitační dávky. Ostatní byli před nástupem do penze činní v zahraničí, částečně podnikali, začali „na stará kolena“ studovat, nebo šlo o ženy v domácnosti.

Manželství ubylo

Loni bylo v Rakousku uzavřeno 43 942 manželství a 520 registrovaných partnerství, zaznamenal Volksblatt. Manželství bylo o 2,1 % méně, partnerských svazků o devět procent víc.

Ve třech spolkových zemích sňatků přibylo – nejvíc v Burgenlandsku (+5,6 %) a také v Horních Rakousích (+0,5 %). Největší poklesl zaznamenala Vídeň (-6,6 %). Statistik Austria uvádí od roku 2015 také manželství a registrovaná partnerství Rakušanů uzavřená v cizině – loni bylo těchto sňatků 2398, partnerství 29.

Jsou pro výuku islámu

Bavorský svaz učitelů (BLLV) dál horuje pro celoplošné vyučování islámu v zemi, píše PNP. Prezidentka svazu Simone Fleischmannová řekla, že „výuka islámu pod státním dohledem a ne v zadních dvorech mešit by mohla být prevencí před radikalizací, pomáhat vytvářet identitu, cit pro vlastní víru a respekt k jiným náboženstvím“.

Pasovský list připomíná, že od roku 2009 běží v Bavorsku zkušební model výuky islámu v němčině, který už byl dvakrát prodloužen vždy o pět let. Podle ministerstva školství se výuky tohoto předmětu ve školním roce 2016/17 účastnilo na více než 330 školách celkem asi 15 500 žáků. Ministr Ludwig Spaenle (CSU) se v lednu vyslovil pro celoplošnou výuku islámu, ale designovaný předseda vlády Markus Söder (CSU) má takový cíl za absurdní – význam by taková výchova podle něho mohla mít jen v některých městech. Fleischmannová kritizovala, že takovými výroky Söder chce „pochytat“ voliče z krajně pravicového okraje společnosti před volbami do zemského sněmu letos na podzim.

„Uklidí“ Alfreda Jodla

Odstraní symbol nacismu.Zdroj: Deník/repro PNP

O rozruchu kolem náhrobku na hřbitově Fraueninsel v Chiemsee připomínajícímu památku generála wehrmachtu a nacistického válečného zločince Alfreda Jodla jsme na webu Deníku opakovaně psali. Obecní rada města v úterý v neveřejném zasedání rozhodla, že kritizovaný vzpomínkový železný kříž a deska budou z hrobu sneseny a nahrazeny neutrálním náhrobkem. Hrob samotný, ve kterém jsou pochovány dvě Jodlovy vdovy, zůstane. Jodl sám v něm neleží, popel z jeho ostatků byl po popravě rozsypán do Isaru. Potomci rodiny mohou hrob dál navštěvovat, užívací právo k němu pro případné další pohřby už ale doběhlo koncem letošního ledna. O této lhůtě rozhodla obecní rada už před čtyřmi roky po petici zemského sněmu. Starosta Huber to odůvodnil tím, že na hřbitově je už málo hrobových míst.

Upomínka na Jodla vyvolávala řadu protestů, například mnichovského akčního umělce Wolframa Kastnera, který tento „pomník hany“ opakovaně pomalovával a poléval červenou barvou. Na náhrobek umístil tabulku „Žádná úcta válečným zločincům“. Za toto poškozování cizí věci byl posléze odsouzen (Deník informoval).

Prasata se drží

V Bavorsku loni drželi kolem 3,3 milionu prasat, napsala PNP. Před rokem jich bylo o 1,2 procenta víc. Do statistiky je ale zahrnuto jen kolem 5100 podniků, které mají alespoň 50 prasat nebo deset chovných prasnic. Pasovský list doplňuje, že asi 1200 podniků chová přes tisíc zvířat.