Horní Rakousy jsou v projektu v popředí – nachází se tu polovina z 225 podniků, které husy chovají „tak, jak to tento druh vyžaduje". Většina je ve Schlierbachu/Steyru a v Mühlviertlu. Hejna, v průměru o 160 kusech, jsou přes den venku. Pravidla jsou přísná – každá husa musí mít sto čtverečních metrů výběhu. Od šestého týdne musí být trvale na louce, zatím co v „normálním" provozu musí každé vystačit deset metrů, popisuje list a cituje Martina Mayringera z hornorakouské Agrární komory: „Důležité je především krmení travou, obiloviny k přikrmování musí být zajištěny z vlastní produkce."
75 procent hus prodávají producenti konzumentům přímo ze statku, zbytek berou gastronomické podniky v regionech.
V Rakousku v posledních letech produkce hus stoupla na 100 000, ale celková spotřeba je 600 000. Půl milionu kusů je importováno většinou z Maďarska a z Polska. „Tyto husy jsou ,turbovýkrmem´ s extenzivními dávkami kukuřice už po deseti týdnech připraveny k porážce," uvádějí OÖN. „Ve srovnání s nimi vychutnávají ty naše rajský život na venkově. Jenom na večer jsou zahnány do stájí, protože krajem chodí lišky a objevují se i draví ptáci. Hlavní je, že mohou žít zcela podle vlastních instinktů."
Jejich čas se naplní „až" po šesti měsících, uzavírá list a připojuje odkaz na seznam chovatel: www.weidegans.at.

Prodlouží vojnu?

V čase nynější uprchlické krize je v Rakousku ze všech částí politického spektra stále slyšitelnější volání po nasazení rekrutů na hranici, uvedl linecký Volksblatt. Ministerstvo obrany to odmítá, ale velitel generálního štábu gen. Othmar Commenda upozornil, že podle zákona by při „mimořádných poměrech" mohlo dojít i k prodloužení základní služby. Příslušný paragraf povoluje ministrovi obrany nepropustit až 5000 vojáků základní služby do civilu po zákonných šesti měsících služby a prodloužit jim ji na neomezenou dobu.
„K této možnosti už kdysi ministr sáhl - Georg Prader za ,české krize´ v roce 1968," pokračuje list. „Tehdy chodili mladí Rakušané na řádnou vojnu na devět měsíců."
Pokud by prodloužení služby rekrutů nestačilo a byla potřeba povolání dalších sil do zbraně, musel by to nařídit prezident.
Ministerstvo obrany zatím žádné prodloužení základní služby nechystá, ale už teď jsou na hranici nasazováni dobrovolníci ze záloh. Také tady by mohl ministr „zdvihnout" nařízením kolem 6000 lidí. Resort vnitra si ale dosud k ochraně hranic vyžádal jen 1500 vojáků. Obrana je vyčlenila z profesionálů se zkušenostmi ze zahraničních misí. Rekruti mají být dál zapojeni jen do podpůrných činnosti, například při přípravě stravy, končí Volksblatt.

Vídeň už má vánoční strom.Vánoční strom ve Vídni už stojí

Od středy opět stojí před vídeňskou radnicí vánoční strom. Speciální transportér dovezl 110 let starý a 28 metrů vysoký smrk z Tyrolska.
„V celých Tyrolích nebylo jednoduché najít strom téhle velikosti, který roste na místě dosažitelném těžkou technikou a bude schopný přepravy," říká ve Volksblattu Gerhard Witting, starosta obce Pfunds, odkud letošní pozdrav hlavnímu městu pochází. Vídeň má totiž přísná kritéria – musí jít o smrk symetricky narostlý a vysoký nejméně 25, nejvýš 30 metrů.
Pfundským trvalo řadu dnů, než našli vhodný smrk ve výšce 1400 metrů, ke kterému vedla tříkilometrová lesní cesta s řadou úzkých zatáček. Podle starosty bylo pořádnou technickou výzvou, jak jej z lesa dostat. Museli mimo jiné překládat telefonní vedení a rozebrat kus skály.
„Znatelně méně práce bylo s postavením smrku před radnicí – s pomocí několika mužů a jeřábu to trvalo zhruba hodinu," uvedl deník. V nadcházejících dnech bude vylepšen doplňujícími větvemi a ověšen tisícovkami žárovek. Slavnostně jej rozsvítí při zahájení ježíškovského trhu 14. listopadu starosta Vídně Michael Häupl a tyrolský hejtman Günther Platter.
„Od roku 1959 je Radniční náměstí ve Vídni vyzdobováno vánočním stromem pokaždé z jiné spolkové země. Loni byl přivezen z Jižního Tyrolska. Po Vánocích jsou tyto stromy tradičně zpracovány, například na ,hmyzí hotely´ , budky či krmítka k přezimování většinou užitečného hmyzu," uzavřel Volksblatt.

Jak stárneme

Průměrná očekávaná délka života se ve 34 zemích pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 1970 zvýšila o deset let, napsal Volksblatt. V roce 2013 mohli novorozenci očekávat, že se dožijí v průměru 80,5 roku. Každý rok se tato „lhůta" zvyšuje o tři až čtyři měsíce a nic prý nenasvědčuje tomu, že by to mohlo zpomalit.
Na špici dlouhověkosti je Japonsko s 83,4 roku před Španělskem, Švýcarskem, Itálií a Francií. Nad průměrem OECD je i Rakousko s 81,2 roku. Na 28. místě jsou USA se 78,8 roku – průměrnou očekávanou délku života tam ovlivňují nadváha obyvatel kvůli špatným stravovacím návykům, užívání drog, četné dopravní nehody a vraždy, a od roku 1970 se zvyšuje jen minimálně. Podobně je tomu v Mexiku se 74,6 roku. Na chvostu jsou také Maďarsko, Slovensko a Turecko.
V posledních desetiletích se poněkud zmenšuje rozdíl očekávané délky života mezi pohlavími. Ženy v OECD by měly aktuálně žít průměrně 83,1 roku, muži 78,6 roku. Ve východní Evropě je tento rozdíl až více než deset let.

Bavorům hrozí chudoba

V Bavorsku je podle oficiálních údajů stále víc lidí ohroženo chudobou, píše PNP. V roce 2013 to bylo 1,76 milionu lidí, o 40 000 víc než rok předtím. Kvóta tak stoupla ze 14,1 na 14,6 procenta obyvatelstva.
„Za ohroženého chudobou je pokládán ten, kdo musí vyjít s méně než 60 procenty středního příjmu obyvatelstva," vysvětluje pasovský list. Obzvlášť jsou podle něj ohroženy samoživitelky (42 %) a osaměle žijící lidé, především ženy starší 65 let (25,1 %). V celostátním srovnání je ale bavorská kvóta nejnižší. Měřeno celostátním středním příjmem je v Bavorsku ohroženo 11,3 procenta lidí, ve starých spolkových zemích 14,4, v nových 19,8 procenta, dodala PNP. Z dalších bavorských předností list uvádí růst průměrného ročního příjmu na obyvatele na 22 800 eur.