„Akce se uskutečnila v letech 2010 a 2011. K její realizaci nás vedlo několik mediálně známých kauz, kdy došlo vinou nebezpečných brankových konstrukcí ke zranění lidí, zejména dětí. Proto jsme ve spolupráci s Okresním fotbalovým svazem Strakonice podporovali pořízení bezpečných branek na fotbalových hřištích v okrese Strakonice."

Kolik takových branek bylo?
Podle informací od předsedy svazu Václava Zábranského to bylo deset párů branek. Bylo to ještě dříve, než tyto aktivity začal podporovat Jihočeský kraj.

Kolik tento projekt, který strakonický pivovar financoval, stál?
Každý rok jsme podpořili projekt sto tisíci korunami. Celkem nás projekt vyšel na dvě stě tisíc korun.

O vztahu pivovaru ke sportu na Strakonicku a především fotbalu svědčí i fakt, že figurujete v názvu fotbalových soutěží. Co vás vedlo k tomuto kroku? Přece jen jste firma vyrábějící alkohol.

Po realizaci výměny bezpečných fotbalových branek na fotbalových hřištích v celém okrese Strakonice jsme hledali možnost další spolupráce s OFS Strakonice. Po dohodě s fotbalovým svazem jsme vstoupili pouze do soutěží dospělých. Svou aktivitou se podílíme na organizování Otavský zlatý okresní pohár a Dudák okresní přebor.

Co pro vás podpora sportu znamená?
V první řadě nepodporujeme jen fotbal, ale též hokej, basketbal, házenou nebo požární sport. V loňském roce jsme také vpluli do bran boxu. Právě sport je jedna z aktivit, která ovlivňuje rozvoj člověka a podporuje jeho zdravotní kondici. Sport je aktivita, která k člověku neodmyslitelně patří. Hledali jsme také cesty jak vyjít vstříc sportovcům, proto jsme pro letošní rok začali s výrobou novinky Zlaťáku s příchutí grepu. Je to nápoj s nízkým obsahem alkoholu. Ohlasy, které máme, právě ze sportovišť, kde je podáván jsou zatím velmi pozitivní.

Vy sám jste sportovec. Jaký sport u vás vede?
Hraji hokej, ale velmi fandím požárnímu sportu. Je to aktivita spojovaná s venkovem a Strakonicko takovou lokalitou rozhodně je. I když je fotbal velmi populární, není na vesnicích tolik fotbalových týmů a hřišť jako hasičských družstev. Proto se věnujeme podpoře právě tohoto sportu, který je na mnoha vesnicích jediným sportem, který mohou jejich obyvatelé provozovat.

Pivovar ale přispívá i na podporu kultury.
Pivovar výrazně podporuje kulturu ve Strakonicích. Při posledních dvou ročnících Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích jsme byli vždy generálním partnerem festivalu, na jehož organizaci jsme se výrazně finančně podíleli. Kromě Mezinárodních dudáckých festivalů jsme finančně podporovali i tradiční Jamboree. Pravidelně pořádáme pivovarskou pouť, kde se staráme nejen o zábavu našich návštěvníků, ale také o to, aby poznali jiné směry. Proto dáváme na pouti prostor neziskové organizaci Slow Food Prague, která podporuje tradiční řemeslné potravinářské výrobky. Snažíme se vymýšlet stále nové formy zábavy. Letošní poslední červnová sobota bude patřit třeba soutěži jedlíků, ale také známé kapele Rangers Plavci.

Poslední roky jsou ve znamení rekonstrukcí. A tím i přínosu ekologii. V jakém měřítku?
Co se týká ekologie, loni jsme zvládli generální opravu chlazení při výměně chladicích aparátů, čímž jsme výrazně snížili množství čpavku nutného k výrobě ledové vody. Vzhledem k tomu, že jsme v centru Strakonic, toto opatření má i vliv na bezpečnost zaměstnanců pivovaru i obyvatel v jeho okolí. Připravujeme se také na realizaci investice do nové stáčírny KEG sudů. Ve výběrovém řízení je jedním z hodnotících parametrů celkový objem nádrží na louhy a kyseliny, které se používají při mytí KEG sudů.. Letos jsme udělali rekonstrukci jedné nádoby na varně a další nás čeká. Po realizaci by mělo dojít ke snížení spotřeby páry.

Pivovar je ale také držitelem různých ocenění. O jaká jde a co pro pivovar znamenají?
Pivovar se pravidelně zúčastňuje degustačních soutěží v Táboře, Českých Budějovicích a v Žatci. V posledních dvou letech jsme na těchto významných degustačních soutěžích získali 3x první místo (tmavý ležák DUDÁK Premium, světlý ležák DUDÁK Premium a polotmavý ležák Klostermann), a 1x třetí místo (světlý ležák DUDÁK 11%). Pivovar je dále držitelem ocenění „Česká chuťovka 2012" pro dobrý tuzemský potravinářský výrobek u světlého ležáku DUDÁK Premium a polotmavého ležáku Klostermann. U našich osmi výrobků jsme oprávněni také používat certifikovanou značku „PRÁCHEŇSKO regionální produkt". Cílem této certifikace bylo z naší strany zejména rozšíření povědomí veřejnosti o této regionální značce kvality, kterou se označují typické výrobky vyráběné v oblasti Prácheňska.