Protože se tento zdroj ukázal problematickým, pátrali experti od roku 1999 po původu obrazů –  a město je začalo vracet.

Romakovy obrazy patřily židovskému internistovi a obchodníkovi Oskaru Reichelovi z Vídně. Zemřel v květnu ve vídeňském starobinci poté, kdy jeho žena Malvine byla v lednu deportována do Terezína. „Jako ostatní pronásledovaní nacistickým rasismem musel Reichel svůj majetek oznámit a prodat," vysvětluje list.

Tři synové původního majitele (jeden byl v roce 1941 deportován do Lodže a tam zavražděn) neměli děti, proto v roce 1998 zdědila díla „zvolená neteř" nejmladšího syna, lékařka žijící v Německu. Obrazy ale zůstaly dál v Nové galerii v Linci. Nynější navrácení je naplněním spolkového i zemského zákona, nadále ale zůstanou v muzeu umění Lentos, protože majitelka o tom uzavřela s městem smlouvu, uvádějí OÖN.  „Jako vlastnice je ovšem může prodat, ale Linec má na ně předkupní právo." Jiné Romakovy obrazy se prodávaly i za 48 000 eur.

Statků u sousedů ubylo

Počet zemědělských hospodářství v Horních Rakousích klesl během deseti let ze 41 804 na  33.341, tedy o 20 procent. Zemský rada pro zemědělství Max Hiegelsberger v té souvislosti uvádí v deníku OÖN, že strukturální změny značně posílily konkurenceschopnost tohoto sektoru.  Jeho šance jsou prý vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel na světě velmi dobré. Cílem musí být zajištění maxima zásobování klíčovými produkty z vlastních zdrojů. Zmiňuje, že po zákazu chovu drůbeže v klecích pokleslo pokrytí spotřeby domácí produkcí na 74 procent a změny v chovu brojlerů brání ve zvýšení podílu samoprodukce nad dnešních 91 procent. Připomněl, že předpisy ochrany životního prostředí a zvířat momentálně blokují čtyři velké stájové projekty – každý pro 40 000 kusů, což je norma pro jednoho pracovníka rodinné farmy.  Šance na trhu, zejména pro bioprodukci, tak podle rady zůstávají nevyužity.

Podle rady Huberta Hubera posílila hornorakouské statky specializace. „Od roku 2007 zemědělci investovali ve 21 podporovaných projektech miliardu eur," uvedl. Ve srovnání s mezinárodní konkurencí je ale struktura rakouské zemědělské výroby nadále drobná. Provoz Průměrná farma  má bez lesa 15,9 hektaru (s lesem 31,8), v ČR ale 152, v Británii 79, v Dánsku 65, v Německu 56 a v EU 14.

Zneužívané průkazy postižených

Ve Welsu je momentálně stále v oběhu 300 průkazů zdravotně postižených, jejichž právoplatní nositelé již zemřeli, uvedl deník OÖN.  Tyto doklady nyní město důrazněji stahuje. „Nejde o trestání pozůstalých, kteří snad po smrti svého příbuzného průkazy mají ještě doma, ale těch, kteří jich neoprávněně využívají," řekl dopravní referent města Gerhard  Kroiss. Ostatně z právního hlediska není nikde určeno, do jakého termínu musí být průkaz po smrti oprávněného vrácen. Neoprávněné využívání je ale výslovně zakázáno. Mezi lidmi je nyní ve Welsu 1400 průkazů, které majitele opravňují mj. k parkování na vyhrazených místech a k využívání zón krátkodobého parkování zdarma.

Co se zlatem mrtvých?

Ilustrační foto.V některých německých městech zavedli praxi zužitkovávání zlatých korunek a náhrad z chrupu zpopelněných k obecnému prospěchu. Norimberk tak například ročně získává čtvrt milionu eur, Dortmund, Reutlingen či Karlsruhe desítky tisíc.

„U nás není technicky možné zlato z popela separovat," tvrdí v deníku Volksblatt šéf lineckých hřbitovů a vedoucí krematoria Peter Roland. Po zpopelnění sice hledají magnetickou sondou kovy k odstranění, ale zlato či stříbro přicházejí do uren. Vedoucí pohřební služby ve Welsu Heinrich Walter upozorňuje, že kovy by se teoreticky daly zhodnocovat, ale jen se souhlasným prohlášením pozůstalých. Takovou věcí si služba netroufá truchlící obtěžovat. Už jen z pietních důvodů prý nepřichází hledání zlata v popelu v úvahu.

Na otázku, jak je to při pohřbech do země, kde se po vyzdvižení hrobu může narazit na zlato nebo šperky, říká Peter Roland, že za pět let jeho působení se s ničím takovým nesetkal. O takovém případu neví ani jeho kolega Walter z Welsu. „Pátrat v zemi po takových maličkostech, k tomu by člověk potřeboval zlatokopeckou mentalitu," říká. Kdyby prý při tom někoho ze zaměstnanců přistihl, vyhodí ho.