„Byl jsem si zasportovat a večer jsem se nemohl osprchovat, protože voda už v 16 hodin nebyla,“ říká v listě starosta Günter Engertsberger. Vodárenská společnost informovala lidi až v den odstávky. „Běžela mi zrovna myčka nádobí, když voda došla,“ uvádí další občan.

Vodní družstvo jako příčinu kolapsu uvádí protivirová opatření. Při omezení vycházek lidé spotřebovali třikrát víc vody než v normálním období, kromě jiného k naplnění bazénů a zahradních rybníčků a k mytí aut. Zásobníky proto musely být znovu naplňovány. „Lidé by to měli hlásit předem,“ míní starosta. „Cenná pitná voda není k plnění nádrží, i když jsme to nepředepisovali a můžeme na lidi jen apelovat…“ Sucho se podepsalo na rezervoárech vody v Neuhofenu a v dalších hornorakouských obcích už v minulých třech letech. Do budoucna budeme podporovat zavádění dešťových cisteren, aby lidé nemuseli kropit zahrady pitnou vodou, říká starosta.

Méně srdečních příhod?

S rozšířením koronové pandemie zaznamenávají v Horních Rakousích silně klesající počty infarktových onemocnění, uvádějí OÖN. V této spolkové zemi je jich o polovinu méně. Obdobně je tomu i v počtu mrtvic. Potvrzují to i na klinice ve Welsu-Grieskirchenu, ale důvody ještě neznají. „Podle primáře kardiologie Ronalda Bindera možná pacienti falešně interpretují symptony tlaku na hrudi nebo dušnost a přisuzují je aktuální akutní infekci dýchacích cest,“ píše list. „Nařízení zůstat kvůli koronaviru doma a strach z nákazy možná dotčené a jejich rodiny odrazují od vyhledání lékaře nebo zavolání pohotovosti při těchto stavech.“

Tato zdrženlivost může za určitých okolností skončit i úmrtím, pokračuje list. Čím víc času uběhne, tím víc vláken srdečního svalu bude poškozeno a o to větší je pravděpodobnost následných škod, vysvětluje. Stanovisko kliniky ujišťuje, že i v době korony je v rakouských nemocnicích zajištěno bezpečné a rychlé ošetření akutních případů. Konkrétně ve Welsu bylo v pondělí na izolačních pokojích obsazeno jen 14 procent lůžek pacienty s koronavirem a v Grieskirchenu jen tři procenta. Z pozitivně 57 testovaných ve Welsu zůstává v ošetřování jen osm, 49 se už uzdravilo.

S velkým poděkováním a velikonoční svačinkou zajela v sobotu rakouská ministryně obrany Klaudia Tannerová za vojáky v bezpečnostně-policejním nasazení na hranici v Subenu, uvádí OÖN. Tam a na dalších přechodech v Kollerschlagu, Achleitenu, Mariahilfbergu, Schärdingu, v Braunau, Burghausenu a na letišti Hörsching slouží 232 vojáků.(Horní snímek.)

Poslanec slouží noční

Poslanec na výpomoci.Zdroj: Deník/repro PNP

Nedostatek ošetřujícího personálu mají i v Bavorsku. Andreas Krahl (31), poslanec Zelených v Zemském sněmu, se teď v době velikonočních prázdnin sboru nakrátko vrátil ke svému původnímu povolání ošetřovatele na intenzivce úrazové kliniky v Murnau a od minulého týdne slouží noční na sdruženém víceoborovém oddělení kliniky ve Weilheimu, vždy od 21 do 6.30, píše PNP. „Ošetřovatelé, kteří tady pracují, normálně nepřicházejí do styku s přístroji na podporu dýchání,“ říká v listě. On ve dvouletém nástavbovém studiu intenzivní péče a anestezie tuto techniku zvládl a k „normální“ noční směně, kdy se stará o dva až tři pacienty zvláštní péči vyžadující, ještě školí kolegy.

Na snímku je na pracovišti s kolegyní Katharinou Strasserovou. Foto: Deník/PNP/Krahl

Čísla ze 14. dubna

V Rakousku bylo v 15 hodin 14 159 nakažených a 384 mrtvých, v nemocnicích leželo 1003 lidé (o 21 víc než v pondělí). V Horních Rakousích to bylo 2140 (32), v Dolních 2387 (67) a v Tyrolsku 3328 (72).

V Německu bylo v 10 hodin 125 098 pozitivních a 2969 obětí, v Bavorsku 33 913 (891) a 14 910 uzdravených. Z příhraničí: Pasov 110 (10), Freyung 136 (6), Regen 124 (1).

Převrat v lineckém hokeji

Hokej v Linci žije…Zdroj: Deník/repro/gepa

V lecčems připomíná dění v lineckém hokeji situaci před pár lety v Budějovicích. Ze scény tam „raz dva“ zmizel docela slavný klub Black Wings a založen byl nový, Eishockey-Verein Linz (EVL), píší OÖN a dodávají, že ten „nejspíš jako jediný“ bude hrát ve zdejší hale.
Stvoření EVL má být odpovědí na kroky šéfa Black Wings Petera Freunschlaga (50), který má od 16. března neshody o jeho „dvojfunkci“ prezidenta a pokladníka a o kompetentnosti manažera Christiana Perthalera s viceprezidenty Karlem Eggerem, Peterem Zaunerem a Peterem Matauschem, kteří odstoupili na velikonoční sobotu, vysvětluje list. Nový klub už získal nejméně 20 „potentních“ podporovatelů včetně Perthalera a také bývalého hlavního sponzora a kmotra názvu Black Wings, telekomunikační společnosti Liwest.

„Nejdůležitější a nejmocnější pozici má ovšem Linz AG, provozovatel ledové haly,“ pokračují OÖN. Jejich generální ředitel Erich Haider přislíbil EVL nájem stadionu, a pokud o něj přijdou Black Wings, bude to mít závažné následky – domácí led je základním předpokladem licence. „Bez haly by klubu byla odňata a nejspíš převedena tomu, kdo rámcové podmínky dodrží,“ objasňuje deník. Všichni hráči Black Wings, i ti, kteří už s tímto klubem mají smlouvy na novou sezonu, která má začít 18. září, by pak mohli bez problémů přejít k novému týmu. EVL nejspíš v dohledné době dostane nové jméno, protože název a logo Black Wings drží rodina Freunschlagových. Není prý ale vyloučeno, že titul přejde na nový klub.
Stavební projektant Peter Freunschlag, který po konkurzu Black Wings v roce 2005 vstoupil jako jeden ze zachránců do představenstva klubu a od roku 2008 je jeho šéfem, je ale přesvědčen, že ještě neprohrál, a myslí si, že mnozí ze sponzorů, kteří „přeběhli“, podpoří i jeho klub, mimo jiné ozdobený mistrovským titulem 2011/12.
LINZ AG vydala prohlášení, že linecký hokej léta podporuje, je hrdá na jeho úspěchy a především na soudržnost „linecké hokejové rodiny“. Ledová aréna byla zpravidla vždy vyprodána, což ukazuje, jak hluboko zakořenil hokej v Linci a v Horních Rakousích. „Události posledních týdnů nás ale přivedly k bodu, od kterého už nemáme žádnou důvěru v současné vedení. Klub je pevný svým týmem a širokou základnou. Předpoklady pro to už ale nevidíme,“ uvedl generální ředitel LINZ AG Erich Haider. Proto už tato společnost jako vlastník LINZ AG Eisarena s klubem „EHC LIWEST Black Wings Linz“, resp. s „Black Wings Marketing GmbH“, nájemní smlouvu, která doběhne 30. dubna 2020, neprodlouží. Zároveň LINZ AG končí sponzorské angažmá. „Hala bude samozřejmě dál k dispozici hokejovému sportu. To ovšem jen za předpokladu demokratického klubu, který je vybudován na širokém základu a reprezentován jednolitým týmem,“ končí prohlášení.

Freunschlag řekl, že nechce být „přilepený na židli“, ale je v klubu čtrnáct let a shledává férovým, aby to, co do něj vložil, se mu vrátilo. Nerozumí prý tomu, proč lidé chtějí jít cestou zakládání nového klubu, aby ho dostali pod tlak. Neznamená to konec Black Wings, ale budou to mít těžší, protože „ti pánové“ odtáhli některé sponzory. Myslí si, že podle statutu nejvyšší hokejové soutěže už termíny možných přihlášek uběhly a nový klub nebude moci startovat v sezoně 2020/21.

Ředitel hokejové ligy Christian Feichtinger řekl, že vedení bylo založením EVL v pondělí překvapeno a že do ligy patří nyní jen Black Wings zastupované prezidentem Peterem Freunschlagem. Ten přihláškou stvrdil, že klub plní regule soutěže. Feichtinger chce ale ještě mluvit i s druhou stranou v Linci. Ví, že personální složení nového klubu je „velmi potentní“ a doufá prý, že rozum zvítězí…

Káceli v parku

Pracovník stráže Národního parku Bavorský les o velikonočním týdnu zjistil, že uprostřed chráněného jádra, kde je nyní k ochraně vzácných druhů zvířat, například tetřeva, absolutní zákaz vstupu, někdo neznámý pořezal asi 50 mladých smrčků, napsala PNP. Na stejném místě, byť v menším rozsahu, někdo kácel už loni.

Mandala v našich šířkách…

Klid v duši po indicku…Zdroj: Deník/repro OÖN

Mandala je v indických náboženstvích obrazcem symbolizujícím vesmír, užívaným při rituálech a meditacích, říká Wikipedie. A jak píší linecké OÖN, objevuje se i v Rakousku, a to (nejspíš) v souvislosti s koronavirem. „Sebeizolace mnoha lidí kvůli pandemii přináší nejrůznější ovoce,“ uvádí komentátor Gerald Winterleitner. „Zatím co jedni tonou v nejrůznějších spikleneckých teoriích, proč a kdo na nás virus seslal, misionářsky slibují uzdravování a zaručenou ochranu, ale taky třeba horlivě udávají své spoluobčany za zdánlivá porušení příkazů, hledají druzí klid, energii a sílu v přírodě – a třeba zakládají mandaly…“
Kolega připomíná, že před dvěma týdny psal o těchto obrazcích z přírodnin, které se objevily na lesní cestě u Dietachu. „Před několika dny vyrostl počet těchto stimulujících kruhových obrazů na více než třicet,“ uvádí. A nalézají je i na mnoha dalších místech. Objevil je například na Dambergu, složené ze šišek, větví, kamenů a dalších materiálů. „Doufám, že tyto přírodní mandaly přenesly jim přisuzované magicné síly na co možná největší počet lidí,“ píše. „A pokud ne, pak přinejmenším u mnoha lidí vzbudily radost, klid a na tvářích úsměv. Protože pak tyto nevinné, po tisíciletí známé kruhové obrazy přinesly víc, než každý z našeptávačů spiklenectví a spasitelů před pandemií,“ končí článek.