„Hodlám proto lobbovat za zrušení tohoto úřadu," řekl pouze čtenářům Deníku Miloš Zeman, který zhodnotil i svou třídenní návštěvu Jihočeského kraje. „Mezi Jihočechy mi bylo skvěle," zmínil prezident 
v rozhovoru, který vznikl ve středu, v závěru třídenní cesty hlavy státu po našem kraji.

Pane prezidente, při vašich besedách s Jihočechy jste zdůraznil, že budete naslouchat jejich názorům. Vyslechl jste tedy některý názor, o němž budete dále přemýšlet?
Ano. Například při diskuzi se starostou Písku Ondřejem Veselým ve mně přetekla poslední kapka, když mi říkal, že Úřad na ochranu osobních údajů zakázal zveřejnit seznam těch, kdo neplatí poplatky za psy. Pan starosta to odbyl žertem a navrhl tomuto úřadu, jestli by mohl zveřejnit alespoň seznam těch, kdo tyto poplatky za psy platí. A i to mu úřad zakázal. Moje prezidentská kancelář chtěla zveřejnit platy pracovníků kanceláře. Proč také ne. Ale vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu osobních údajů dává pokuty za zveřejnění těchto platů, nemohli jsme to udělat. A co je nejhorší, tento úřad odmítá dát souhlas ke zveřejnění takzvaného black listu, tedy černé listiny dlužníků – firem, které neplatí. Takové zveřejnění by přitom pročistilo naši podnikatelskou scénu. Já jsem se rozhodl, že po všech těchto zkušenostech budu lobbovat jako prezident za zrušení Úřadu pro ochranu osobních údajů jako naprosto nepotřebné instituce, která byla opravdu zřízena jenom jako trafika pro bývalého pražského primátora.

V pondělí jste řekl, že Jihočeši vynikají takovou zvláštní povahou – něco mají z Rožmberků a něco ze selských povstání. A že selská nátura je dobrá i pro politiky. Tři dny jste strávil v Jihočeském kraji. Setkal jste se 
s Jihočechy, kteří vynikali onou selskou tvrdohlavostí?
Ano, například s panem hejtmanem Zimolou. To je krásný příklad člověka, který má tu zdravou a efektivní tvrdohlavost.

Když jste byl před časem ještě jako prezidentský kandidát na návštěvě v Madetě, slíbil jste, že se tam vrátíte znovu. Svůj slib jste v úterý dodržel, tentokrát jste sem přijel coby hlava státu. Vnímáte, že sliby dodržují i další politici?
Na toto téma jsem hovořil v úterý při svém projevu 
v Poslanecké sněmovně, hned v úvodu svého vystoupení. Říkal jsem, že byly doby, kdy řečené slovo nebo podaná ruka platily stejně jako podepsaná smlouva. Jeden z důvodů destrukce české politiky je skutečnost, že toto pravidlo už neplatí, že svoje sliby politici nedodržují a že si ze svých partnerů dělají legraci.

Co by se mělo dít politikům, kteří svoje sliby nedodržují?
V takovém případě by se nedodržení jejich slibu mělo zveřejnit. Právě to je jeden z úkolů médií. Voliči mají být o tomto informováni, aby se mohli v příštích volbách rozhodnout, zda takového člověka budou znovu volit. A takovým extrémním řešením, o kterém se někdy rovněž diskutuje, je odvolatelnost politiků, kteří ve své funkci naprosto selžou.

V pondělí, v první den návštěvy Jihočeského kraje vás členové ochranné služby drželi poměrně daleko od lidí, kteří se s vámi chtěli v ulicích pozdravit. V dalších dnech už jste ale Jihočechy zdravil srdečněji, podával jste jim ruku. Jak vám mezi námi bylo?
Skvěle. Musím ocenit velmi vysokou účast na debatách s občany. Ty nabité sály v Třeboni, Jindřichově Hradci anebo v Písku. Víte, každého politika nesmírně těší, když lidi dobrovolně přijdou na jeho vystoupení. A já jsem se jim to snažil vrátit tím, že jsem dával co nejvíce času na otázky a nesnažil jsem se pronášet dlouhé projevy, které by čas na diskusi omezily.