Investují do školek

Rakouský rozpočet poskytne spolkovým zemím do roku 2017 příspěvek 305 milionů eur na opatrování dětí – na jesle, tzv. denní rodiče, personál a investice zařízení. Z toho 50 milionů půjde do Horních Rakous. „Je to největší ofenzíva v rozšiřování péče o děti v historii," říká ministryně pro rodinu Sophie Karmasinová.

Těžištěm projektu je opatrování dětí do tří let. Pro starší do šesti let smí být použito nanejvýš 35 procent prostředků. „V Horních Rakousích má být především rozšířena síť jeslí. Ročně má vznikat 30 až 50 těchto zařízení. Kromě toho se má dál zlepšit kvalita péče. Karmasinová oceňuje hornorakouský klíč u nejmenších 1:5, tedy jednoho pedagoga na pět dětí – v jiných spolkových zemích je poměr horší. Zemská radní pro školství Doris Hummerová chce ale dosáhnout kvóty 1:4," uvádí deník OÖN. Jejím dalším cílem je víc pedagogů mužů v jeslích a školkách.

K 15. říjnu minulého roku bylo v Horních Rakousích 3391 dětí v jeslích, 40 911 ve školkách a 12 357 v družinách.

Muslima ruší vysavač

Muslima žijícího v Urfahru rozzlobil hluk vysavače v domě. Obrátil se na domovní správu a ta 30leté sousedce stěžovatele poslala výzvu: „Žádáme vás, abyste vzala ohled na potřeby vašeho souseda a uváděné činnosti už dál nedělala po sedmnácté hodině!" –V tu dobu totiž přísně věřící stěžovatel vykonává svou odpolední modlitbu, dodává linecký deník OÖN.

Rozhořčená občanka se obrátila na šéfa hornorakouských Svobodných Manfreda  Haimbuchnera a ten s ní cítí: „Zakazovat užívání vysavače v naprosto obvyklou dobu, to už jde přece příliš daleko, to je falešně chápaná tolerance a v žádném případě to neslouží integraci!" citují ho OÖN.

Al Hassan Diaw z muslimské náboženské společnosti Diaw prohlásil: „Že hluk vysavače někoho odvádí od modlitby? To je přece nesmysl! Žádný normální člověk by se něčím takovým nevzrušil!" Předpokládá, že za konfliktem je něco jiného. Nezúčastnění radí stranám přistoupit k mediaci. Výpověď prý pořádkumilovné ženě rozhodně nehrozí…

Nebezpečné vody bavorské

Od ledna do srpna se v bavorských vodách – v řekách, jezerech a v rybnících - utopilo 60 lidí. Tato spolková země je tak stejně jako v minulých letech výrazně na čele celostátních statistik. Příčinou tragédií jsou podle záchranářů často akutní onemocnění koupajících se, nedostatečné plavecké schopnosti nebo riskování. Jen v červnu a v červenci utonulo v Bavorsku celkem 24 lidí, uvádí PNP.